Образец за слайд в програмата POWER POINT

Модератори: bisolnev, cristo

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Образец за слайд в програмата POWER POINT

Мнение от bisolnev » Пон Юни 10, 2013 3:43 pm

Свали статията в pdf

Общ преглед на образец за слайд
Образецът за слайд е най-горният слайд в йерархията на слайдовете, който съхранява информация за темата и оформленията на слайдовете на една презентация, включително фон, цвят, шрифтове, ефекти, размери на контейнери и позициониране.
Всяка презентация съдържа поне един образец за слайд. Основната полза от модифицирането и използването на образци за слайдове е тази, че можете да правите универсални промени на стила на всеки слайд във вашата презентация, включително тези, които са добавени по-късно в презентацията. Когато използвате образец за слайд, вие пестите време, защото няма нужда да въвеждате една и съща информация в повече от един слайд. Образецът за слайд е изключително удобен, когато имате изключително дълги презентации с много слайдове.
Тъй като образците за слайдове влияят върху изгледа на цялата презентация, когато създавате и редактирате образец за слайд или съответните оформления, работите в изглед на образец за слайд.
Когато модифицирате едно или повече оформления под образец за слайд, вие всъщност модифицирате образеца за слайд. Всяко оформление на слайд се настройва по различен начин, но всички оформления, които се асоциират с даден образец за слайд, съдържат една и същия тема (цветова схема, шрифтове и ефекти).
Когато искате вашата презентация да съдържа два или повече различни стилове или теми (например фонове, цветови схеми, шрифтове и ефекти), трябва да вмъкнете образец за слайд за всяка отделна тема. Към всеки образец за слайд обикновено се прилага различна тема.
Когато отидете в изглед на образец за слайд, ще видите, че има няколко оформления по подразбиране, асоциирани с всеки даден образец за слайд. Най-вероятно няма да използвате всички предоставени оформления. Ще изберете от наличните оформления тези, които работят най-добре за представянето на вашата информация.
Можете да създадете презентация, съдържаща един или повече образци на слайдове, да я запишете като файл с шаблон на PowerPoint (.potx или .pot) и след това да я използвате за създаване на други презентации.

Най-добра практика за създаване и работа с образци за слайдове
Добра идея е да създадете образец за слайд преди да започнете да съставяте индивидуални слайдове, а не след това. Когато създадете първо образеца за слайд, всички слайдове, които добавяте към вашата презентация са на базата на този образец за слайд и асоциираните оформления. Когато започнете да правите промени, уверете се, че ги правите върху образеца за слайд.
Ако създадете образец за слайд, след като съставите отделните слайдове, някои от елементите на слайдовете може да не съответстват на проекта на образеца за слайд. Можете да замените някои от персонализациите на образците за слайд за отделни слайдове с помощта на функциите за фон и форматиране на текст, но други (например долни колонтитули и емблеми ) може да бъдат модифицирани само в изглед на образец за слайд.

Образец за слайд
Мастър слайд или образец на слайд е основният стил на презентацията, който включва цветова схема, структуриране на дизайна, колонтитули. Отнася се за цялата презентация. Тук има много изредени шаблони, можем да избираме в зависимост от съдържанието, което ще представяме.
За да можем да правим промени в образеца на слайд трябва от рибъна „Изглед“ да се слезе до „Изгледи образци“ и от събменюто да се избере първата опция „Образец за слайд“. В този изглед преди рибъна „Начало“ се добавя нов, с име „Образец на слайд“ с команди за промяна на различни компоненти от темата или темите на презентацията. В този режим нямаме достъп до текста и графиката, а до структурата на различните видове слайдове, като например „Заглавен слайд“, „Заглавие и съдържание“ и т.н.. От тук можем да променяме какъв да е шрифтът на заглавието, за всички заглавия на презентацията, различните нива на текста, размер, шрифт, цвят и други.
Образците са подредени в йерархична структура както следва:
Образец на слайда или мастър слайд. Това е най-главният слайд, на който са подчинени всички останали подобразци или оформления. Промяната му се отразява на останалите.
Заглавен слайд. Използва се обикновено за първия слайд в презентацията. Съдържа заглавието на самата презентацията (Master title) и подзаглавието (Master subtitle).
Заглавие и съдържание. Най-често използваното оформление на слайдовете в презентациите. Съдържа заглавието на самия слайд (обикновено форматирано спрямо заглавието на мастър слайда) и боди плейс холдъра – контейнерът, съдържащ останалата информация в слайда. Тя може да е текстова, графична, диаграма както и мултимедийна.
Заглавка на секция. Както подсказва името, се използва по подобие на заглавния слайд но по отношение на отделните секции в самата презентация или подобно на главите в една книга. Състои се от две части - място за текст (боди плейс холдър) и заглавие под него. При влизането в самия слайд за редакция се застава първо на заглавието, а при второто натискане на клавиша ТАБ се отива на контейнера за текста.
Две съдържания. Донякъде прилича на „заглавие и съдържание“ с тази разлика, че „боди плейс холдъра“ е разделен вертикално поравно на две половини, даващи възможност за поместване на две съдържания едно до друго. В някаква степен наподобява текста в две колони при Word.
Сравнение. Подобен на „две съдържания“ с тази разлика, че тук „боди плейс холдър“ е мястото за заглавие на всеки „обджект плейс холдър“, който тук замества като наименование „боди плейс холдъра“ при оформлението с две съдържания. Редът на обхождане вътре в слайда е следният: 1. Тайтъл плейс холдър (заглавието на слайда); 2.Боди плейс холдър (явява се като подзаглавие, над едната секция за съдържание); 3. Обджект плейс холдър (мястото за лявото съдържание); 4. Боди плейс холдър (Подзаглавие на дясната секция); 5. Обджект плейс холдър (мястото за дясното съдържание); 6. Дейт плейс холдър (мястото за датата в долния колонтитул); 7. Фуутър плейс холдър (централната част на долния колонтитул); 8. Слайд нъмбър плейс холдър (дясната част на долния колонтитул, служи на номериране на слайдовете).
Само заглавие. Подобен на „Заглавие и съдържание“ но без „боди плейс холдър“.
Празен. Оформление, при което в слайда не е включено нито заглавие (тайтъл плейс холдър), нито съдържание (боди плейс холдър).
Съдържание с надпис. Донякъде това оформление наподобява визията на уебсайт. Тук заглавната секция (тайтъл плейс холдър) е в горната лява част на слайда, подобно на лого в уебсайт.Обджект плейс холдъра заема най-голямата част от слайда и служи за поместване на надписа. Боди плейс холдъра се пада под заглавието и в ляво от „обджект плейс холдъра“ и визуално наподобява навигационния панел на уеб сайт.
Картина с надпис. Включва отново Заглавна част (тайтъл плейс холдър), но специфичното тук е, че заглавието се позиционира в долната част на слайда. Под него е само боди плейс холдъра, който тук е с много по-малък вертикален размер. Между тези два компонента, при обикаляне с таб, на този тип оформление се намира плейс холдъра – мястото за поставяне на картината. Тя заема най-голямо пространство от слайда при този тип оформление, започвайки от горната част, стигайки до под средната линия на слайда.
Заглавие и вертикален текст. Подобен на оформлението „заглавие и съдържание“, с тази разлика, че текстът във въртикъл боди плейс холдъра е завъртян на 90 градуса.
Вертикално заглавие и текст. Този тип оформление представлява слайд със заглавие и съдържание, завъртени на 90 градуса спрямо целия слайд. Долният колонтитул е непроменен спрямо останалите видове оформление.
Вмъкване на обекти в Мастър слайд.
Когато вмъкнем обекти в него, те се появяват във всички слайдове на презентацията. Тук променяме форматирането или вмъкваме графични обекти като лого или друг елемент.
В изглед на Образец за слайд. С F6 отиваме до Мастър тхумнаил. От рибъна „Вмъкване“, подменю „Изображения“ и активирайки „Картина“ с ентер, избираме файла от появилия се прозорец, който ще вмъкваме, натискаме Ентър върху файла или отиваме до бутона Вмъкни.
Трябва да променим положението и размера на картината, защото застава в центъра на слайда, освен ако целта не ние да е имено там. Намираме „размер и позиция“ в контекстното меню. В настройките за размер, в които заставаме по подразбиране, променяме височината, ширината се променя пропорционално, както при Word. Ако желаем да променим разположението на графиката вътре в слайда трябва да отидем до „Позиция“. Тук важат принципите за подравняване както е при останалите обекти в Power Point.

Автор: Владимир Кършев

Добави отговор

Назад към