Open Book 9 и камера Pearl

Модератори: bisolnev, cristo

Добави отговор
cristo
Мнения: 46
Регистриран на: Пет Мар 08, 2013 2:31 pm
Име: Христо
Фамилия: Грозев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да
Местоположение: Plovdiv
CONTACT:

Open Book 9 и камера Pearl

Мнение от cristo » Чет Мар 05, 2015 3:26 pm

Описание на менютата на програмата Open Book 9.0.1542

1. File (Alt+F)
1.1. New...(Ctrl+N) Нов документ (прозорец на програмата).
1.2. Open... (Ctrl+O) Отваряне на съществуващ (предишен) документ.
1.3. Open Audio Directory... (Ctrl+R) Зарежда съдържанието на папка с аудио файлове.
1.4. Close (Ctrl+F4) Затваря текущия документ.
1.5. Save (Ctrl+S) Запаметява текущия документ.
1.6. Save As... запаметява текущия документ на указано от потребителя местоположение.
1.7. Save Pages… запаметява текущо разпознатия документ като дава възможност кои страници да запаметим.
1.8. Append File… добавя файл на Open Book към документа.
1.9. Notetaker подменю: дава възможност за приемане и изпращане на инфромация към устройство Notetaker.
1.10. Braille подменю: дава възможност за импротиране и експортиране на файлове в брайлови формати.
1.11. Save To Audio… Дава възможност за преобразуване на разпознатия текст към mp3 или wav аудио формат. Speechlab 2.0 създава само в wav.
1.12. Export Highlights подменю:
1.12.1. Sort by Color: Създава списък от осветения текст, сортиран по цвят и премахва останалия.
1.12.2. In Document Order: Създава списък от осветения текст, сортиран по ред в документа и премахва останалия.
1.13. Export Comments: Експортира коментарите в документа в отделен прозорец на програмата.
1.14. Print… Отваря диалоговия прозорец за печат.
1.15. Emboss… Отваря диалоговия прозорец за настройка и отпечатване на брайлов принтер.
1.16. Document Properties… Отваря прозорец с допълнителна информация за файла (документа) като име на документ, размер, местоположение и др.
1.17. 1...; 2...; 3... Списък с документите, с които последно е работено в програмата.
1.18. Exit (Alt+F4) Затваря прозореца на програмата.

2. Edit (Alt+E)
2.1. Edit Mode. Преминава в режим на редактиране (стандартно програмата е в режим „само за четене”)
2.2. Undo. Отменя последното действие.
2.3. Cut Изрязване на маркирания текст (работи само в edit mode).
2.4. Copy Копиране на маркирания текст.
2.5. Paste: Поставя текст от клипборда (работи само в edit mode).
2.6. Delete: Изрива маркирания текст (работи само в edit mode).
2.7. Select All on Current Page: Избира целият текст от текущата страница.
2.8. Find… Отваря диалогов прозорец за търсене на текст в документа.
2.9. Find, Replace Text… Отваря диалогов прозорец за търсене и заместване на текст в документа.
2.10. Go To… Отваря диалогов прозорец за отиване на конкретна страница, отметка, осветен текст или коментар.
2.11. Renumber Pages… промяна на номерацията на страниците.
2.12. Bookmarks… (F9) отваря диалоговия прозорец за управление на отметките.
2.13. Delete Exact View Изтрива фотокопията на разпознавания текст.
2.14. Insert Page Break (Ctrl+Enter) Вмъква прекъсване на страница.
2.15. Delete Page Break (Ctrl+Shift+Del) Изтрива прекъсването на страница.
2.16. Move Page… Отваря диалоговия прозорец за преместване на страницата.
2.17. Delete Current Page (Ctrl+Del) Изтрива текущата страница (изисква се потвърждение).
2.18. Hide or Show Headers/Footers… Отваря диалогов прозорец за скриване или показване на горните и долните колонтитули в документа.
2.19. Insert Comment… отваря диалогов прозорец за вмъкване на коментар.
2.20. Edit Comment… (Alt+Enter) Отваря диалоговия прозорец за редакция на коментар.

3. Acquire (Alt+Q)
3.1. Workflow подменю. Подменю за избор на режимите на разпознаване на различните типове обекти за сканиране.
3.1.1. Acquire and Read. Основен режим на работа – разпознава и изчита текста.
3.1.2. Acquire Image Only. Режим за създаване на графични файлове. По подразбиране се записват в tif формат, но се поддържат и bmp, jpeg, pcx и png формати.
3.1.3. Acquire in Background – Разпознаване във фоноф режим – сканира и разпознава текста, без да стартира четенето.
3.1.4. Mail Sorter Preview – Сортировач на поща
3.1.5. Multipage – Automatic – Автоматичен режим на сканиране и разпознаване. Удобен за бързо сканиране на книги.
3.1.6. Multipage – Promt For Pages – режим за сканиране на множество страници с питане за всяка следваща страница
3.1.7. Poetry and Recipe – режим за сканиране на поезия и рецепти.
3.2. Acquire a Page (F4, Space) – команда за стартиране на сканирането и разпознаването.
3.3. Acquire and Replace Current Page (Ctrl+Shift+F4) – Стартира сканирането и разпознаването, като новоразпознатият текст замества текущата страница.
3.4. Acquire and Insert New Page подменю. Сканира и разпознава нова страница с последващо вмъкване преди или след текущата страница.
3.4.1. Before Current Page. Разпознава и вмъква преди текущата страница.
3.4.2. After Current Page. Разпознава и вмъква след текущата страница.
3.5. Re-recognize подменю. Команди за повторно разпознаване.
3.5.1. Re-recognize Page. Повтоврно разпознаване на текущата страница.
3.5.2. Re-recognize Document. Повтоврно разпознаване на документа.
3.6. BuckScan (Ctrl+M)
– сканиране на банкноти. Не работи.
3.7. Check Orientation – Разпознава и казва ориентацията на книга или документ.
3.8. Recognize Columns (Ctrl+Shift+Z) – Опция за разпознаване на текст в колони. По подразбиране е включена.
3.9. Split Facing Pages – Опция за разделяне на корицата от останалите страници. По подразбиране е изключена.
4. View (Alt+V)
4.1. Text View – изглед в режим само текст. Режим по подразбиране.
4.2. Exact View - изглед в режим точен преглед. Показва се снимка на документа (страницата) с разпознатия текст върху нея на точното му местоположение на листа.
4.3 Split View – комбинация от предходните два изгледа text и exact. Разделя екрана на две половини по хоризонтала. В горната част документа е в режим на изглед за текст, а долната е в режим точен преглед.
4.4. Camera View – изглед в режим камера. В този режим можем да използваме камерата като телевизионен увеличител, като можем да увеличаваме и намаляваме степента на увеличение на документа. Клавишните комбинации са дадени по-долу.
4.5. Status Bar. Показва или скрива лентата на състоянието. По подразбиране опцията е включена. Изчитането на информацията в лентата става с клавишната комбинация Insert+Page Down. Дава обратна връзка в процеса на сканиране.
4.6.Zoom View (подменю) – опции за увеличаване или намаляване на заснетото изображение. В режим text view не оказва влияние на размера на текста на екрана.
4.6.1. Zoom In (Ctrl+NumPad Plus) – увеличава изображението.
4.6.2. Zoom Out (Ctrl+NumPad Minus) – намалява изображението.
4.6.3. Page Width (Ctrl+Shift+W) – преоразмерява изображението до широчината на страницата.
4.6.4. Page Height (Ctrl+Shift+H) - преоразмерява изображението до височината на страницата.
4.6.5. Default Zoom (Ctrl+Shift+D) – връща степента на увеличение по подразбиране.
4.7. Two Tone – включва черно бял режим на изглед на заснетатия документ, без сива гама. По подразбиране тази опция е изключена. Достъпна е в режимите exact и split view.
4.8. Rotate Camera View (подменю) – дава възможност за завъртане на заснетото изображение. Работи само в режим Camera View.
4.8.1. Rotate Right (Ctrl+Shift+R) – завърта изображението на 90 градуса по часовниковата стрелка.
4.8.1. Rotate Left (Ctrl+Shift+L) – завърта изображението на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
5. Tools (Alt+T)
5.1. Spell Check (F7) – стартира проверката на правописа.
5.2. Spell Word (Ctrl+F3) – спелува текущата дума.
5.3. Spell Word Phonetically (Shift+F3) – спелува текущата дума с фонетичната азбука/ международна радиотелефонна азбука (алфа, браво чарли), ако има препинателен знак го изчита. Работи само с латиница.
5.4. Word Count… преброява думите в текущия документ. Информацията се показва в отделен прозорец.
5.5. Dictionary… (F8 или Ctrl+D) стартира тълковен речник на английски език. Изчита определение за текущата дума. Старитра се в отделен прозорец.
5.6. Thesaurus… (Ctrl+T) стартира енциклопедия. Дава кратко определение, последвано от синоними да текущата дума. Работи с английски текст.
5.7. Highlighter Color подменю. Дава възможност за избор на цвят за осветяване на текста в три варианта: син – по подразбиране, зелен и пембен.
5.8. Start Highlight (Ctrl+F11) – стартира или спира осветяването на текста.
5.9. Cancel Highlight (Esc.) – отказва осветения текст от последното стартиране на осветяването на текста.
5.10. Remove Highlight (Ctrl+Shift+F11) – премахва осветяването на текста.
F11 – преминава до следващ осветен текст.
6. Launch (Alt+C)
6.1. Photocopy… стартира съветника за създаване на фотокопие. В комбинация с PDF Creator се създават бързо и лесно pdf документи на базата на заснетите страници.
6.2. Book Search (подменю) – стартира съветника за търсене на книги в два режима – бързо и разширено търсене (Quick & Advanced Search). Търсенето става по автор или заглавие в сайта http://www.bookshare.org.
6.3. Setup Standart Launchables… стартира търсенето на стандартни програми за стартиране в Open Book.
6.4. Manage Launchables (подменю) – дава възможност за добавяне (Add), редактиране (Edit) или премахване (Delete) на програми за стартиране чрез Open Book.
6.5. Списък с различните добавени програми за стартиране чрез Open Book. Дава възможност, например, една сканирана книга да бъде прехвърлена директно към WordPad или друга програма.
7. Advanced (Alt+A)
7.1. Pronunciation Dictionary… речник за произношението. Дава възможност за добавяне на дума или абривиетура и начин на произношение от синтезатора.
7.2. OCR Correction… дава възможност за обучение на програмата за правилно оптично разпознаване на думи, които е сгрешила.
7.3. Device Selection… избор на устройство за сканиране.
7.4. Enable Multiuser Logins – включване или изключване на многопотребителския режим на програмата. По подразбиране е изключен.
8. Settings (Alt+G)
9. Low Vision (Alt+L)
9.1. Size… Дава възможност за промяна на размера на текста
9.2. Colors… Дава възможност за промяна на цвета и фона на текста.
9.3. Spotlight… Дава възможност за промяна на цвета и фона на осветения текст в каретката.
9.4. Fonts… Дава възможност за промяна на шрифта.
9.5. Spacing… Дава възможност за промяна на разстоянието между букви, думи и редове.
9.6. Customize… Отваря настройките на програмата в раздел Visual Settings. Дава възможност за подробна настройка при работа с използване на монитора.
10. Window (Alt+W).
11. Help (Alt+H).

Владимир Кършев
НЦРС – Пловдив
5 Март 2015 г.

Добави отговор

Назад към