Програма по ранно въздействие

Модератор: bisolnev

Добави отговор
Nadya
Мнения: 6
Регистриран на: Пет Фев 08, 2019 10:38 am
Име: Nadya
Фамилия: Mikova
Роднина (близък) на лице с увреждане: да

Програма по ранно въздействие

Мнение от Nadya » Пон Авг 05, 2019 1:29 pm

Здравейте, интересно ми е какво включва програмата по ранно въздействие за зрително затруднени деца. От друга тема прочетох какво представлява, но не ми стана ясно какви области включва, кой и къде провежда обученията. Благодаря предварително.

redaktor
Site Admin
Мнения: 118
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Програма по ранно въздействие

Мнение от redaktor » Нед Авг 18, 2019 9:54 am

Здравейте,

През 1837 г. големият австроунгарски педагог Йохан Клайн за пръв път издига идеята за предучилищно обучение на зрително затруднените деца и подготовка на техните родители.
Първата служба за ранно въздействие в България е открита през 1992 г. към училището за деца с нарушено зрение в гр. Варна. В момента и в двете специални училища работят активно такива служби. От 2010г. във Варненското училище работи център по РВ. Днес ранното въздействие може да се определи като обучение на зрително затруднените деца в дома от раждане до тръгването им на училище и подготовка на техните родители.
Ранното въздействие е необходимо по следните причини:
- Съдейства за по-ранното откриване и регистриране на зрително затруднените деца.
- Отговаря на необходимостта от ранно обучение и рехабилитация в един от най-критичните периоди от развитието на детето.
- Специалните детски ясли и градини се оказват вредни, тъй като отделят детето от семейството, поставят го в изолация и не съдействат за неговата интеграция
- Подпомага прехода от семейство към училище.
- Дава възможност за интегриране в обикновените детски градини.
Зрително затрудненото дете в предучилищна възраст се сблъсква с три основни групи проблеми:
1. Социални. Това са проблеми, свързани с адаптацията към околната среда и взаимодействието с нея, представата за себе си, общуването, играта и пр.
2. Физически. Те се отнасят до моторно-двигателното развитие, потребността от ранно ориентиране и мобилност.
3. Интелектуални, които засягат цялостното развитие.
Целта на ранното въздействие е ранно коригиране и компенсиране на вторичните увреждания, за да може детето да се интегрира в семейството и успешно да се подготви за училище.
За ранното въздействие могат да бъдат формулирани следните основни задачи:
1. Ранно развитие на анализаторите с цел преодоляване на сензорния и информационния дефицит.
2. Стимулиране на когнитивното развитие върху мултисензорна основа.
3. Моторно-двигателно развитие и формиране на елементарни умения за ориентиране и мобилност.
4. Изграждане на адекватна представа за себе си.
5. Развитие на вербалното и невербално общуване с членовете на семейството и извън него.
6. Максимално развитие на интелектуалните заложби и преодоляване на вербализма.
7. Подготовка на родителите и включването им като партньори в ранното обучение на детето. (2 пъти седмично напр. консултантът обучава детето и родителите в дома им).
Какво включват програмите по ранно въздействие?
Това са следните области:
1. Сензорно развитие: тактилност, слух, обоняние, вкусови умения, зрение.
2. Развитие на груби моторни умения: посягане, подаване, хвърляне, контрол на главата, пълзене, ходене.
3. Развитие на фини моторни умения: ограничаване, локализиране на обекти, сензитивност на тялото към обектите, ръчни умения, пространствено ориентиране, идентифициране при докосване - предбрайлова подготовка и др.
4. Социално развитие: емоционални отговори, отделяне от другите, странене, страх от непознати, влияние на родителите, развитие на независимост.
5. Развитие на възприемчив език: внимание към звуци, локализиране на звуци, разпознаване на звуци, звуковосимволни асоциации, развитие на речника, страничен език, насоченост, чуване на последователност, експресивен език, изразяване на чувства, лепетна реч, изграждане на речника, представа за себе си, установяване на представи
6. Когнитивно развитие: каузалност, крайни значения, неизменчивост на обектите, разрешаване на проблеми, класификация, структура на средата, причинност, развитие на представите, генерализация, консервация, съхраняване на субстанцията
7. Развитие на грижа за себе си: хранене, обличане, тоалет, взаимодействие с връстници, разбиране на тялото, представа за себе си, помагане на другите.
Особено важно е да се отбележи, че областите на специалните училищни програми имат по-различно значение в ранното въздействие. Например мобилността тук е на елементарно равнище, а в определени случаи това е подготовка за истинска мобилност. Включването в индивидуалните програми на различни видове терапия е изключително важно, но тази сфера на въздействие не бива да измества практическото обучение.
В световната практика основни организационни форми за осъществяване на ранното въздействие са службите и центровете. Първата форма е по-разпространена, тъй като е лесна за организиране и може да бъде в по-голяма близост до семействата на зрително затруднените деца. Тук същественият въпрос е къде можем да организираме служби за ранно въздействие. Възможностите за това са много и зависят от наличните материални и финансови ресурси:
- Към специалните училища. Досегашната практика у нас показа, че това е подходяща възможност, като се имат предвид добре организираните специални училища и техните ресурси, които могат да бъдат полезни на децата и родителите. Службите за ранно въздействие могат да използват за оценяване и консултиране добрия потенциал от професионалисти в специалните училища. Този модел се прилага и у нас. Специалното училище е в състояние да приложи гъвкаво обслужване. Там може да се организира групово обучение на обслужваните по домовете деца с продължителност от един ден до две седмици. Условията в специалното училище позволяват и провеждането на различни курсове за родители.
- Към масовите детски градини. Тук тези служби функционират по модела на ресурсните служби за интегрирано обучение в масовите училища. Определено може да се каже, че след специалните училища това е следващата добра алтернатива. През 1980 г. към детска градина „Елица" в гр. Пловдив е създадена група за зрително затруднени деца. Разбира се, това не е най-добрата форма за обучение, но в момента се полагат усилия групата да прерасне в служба за ранно въздействие, която да поеме обслужване и на деца по домовете.
- Към местните регионални просветни органи. В България това са РУО. Тази възможност е добра, когато няма наблизо специално училище и местните власти разбират смисъла на ранното въздействие.
- Към рехабилитационните центрове. Подобна успешна практика съществува в Германия.
- Към университетските звена за подготовка на учители на зрително затруднени. Ако там се намира добре оборудван ресурсен център с материали за подготовка на студенти, има възможност за обслужване и на деца в предучилищна възраст.
- Към офталмологичните клиники. Засега подобна възможност в нашата практика е немислима, но такъв опит има в някои скандинавски страни.
В службата за ранно въздействие могат да работят един или повече консултанти. Това зависи от броя на обслужваните деца и разбира се, от щатовете. Службата представлява една стая, оборудвана със специфични материали, играчки, специална литература. От тук консултантите разнасят по домовете това, което са планирали в своя график за индивидуално обучение. Малко вероятно е тук да се провеждат групови занятия. Центровете по ранно въздействие идват, за да заменят традиционните детски градини за зрително затруднени деца. Разбира се, такива центрове са по-скъпи и по-трудно се организират, но те предлагат повече възможности за разнообразна работа с децата и техните родители. Центърът може да се помещава на етаж от къща или в голям апартамент. Децата над двегодишна възраст могат да посещават центъра заедно с родителите си поне два пъти седмично. Освен един или повече консултанти по ранно въздействие в центъра може да работи екип от специалисти: различни терапевти, логопед, психолог, а при нужда и учител на деца с множество увреждания. Естествено, необходимо е и медицинското обслужване е необходимо. Едно от основните задължения на центъра е да обслужва деца по домовете. Важна задача на службите и центровете за ранно въздействие е да обслужват интегрираните деца в обикновените детски градини. Трябва да се знае, че интегрирането на зрително затруднените в предучилищна възраст е много по-лесно, отколкото в училище. Играта като основна дейност е много благоприятна за съвместни занимания и общуване между сляпото и слабовиждащо дете, от една страна, и виждащите деца, от друга. Специално внимание трябва да се отдели на подготовката за интеграция.

Източник: https://knizhen-pazar.net/index.php?opt ... труднените

Ива Тонева

Добави отговор

Назад към