Страница 1 от 1

Как трябва да постъпя

Публикувано на: Чет Май 15, 2014 1:46 pm
от Стойна
Казвам се Стойна и имам въпрос към вас. Бях на гости при внучката ми във Фрайбург и ми направиха впечатление няколко неща. При пазаруване в магазините хората се отдръпваха като заставах близо до тях, същото беше и в градските автобуси, по спирките. Много неприятно ми стана когато при запознаване с нейна състудентка от Швеция се опитах да я прегърна и тя много изненадана отскочи назад. Не очаквах такава реакция, защото съквартирантките й ме посрещнаха мило като тяхна родна баба. Моля да ми кажете къде допуснах грешка и как трябва да постъпвам?

Re: Как трябва да постъпя

Публикувано на: Пет Май 23, 2014 11:56 am
от Иванка Филева
Здравейте, Стойна!

Въпросът и наблюденията Ви са интересни и се отнасят към специална област, занимаваща се с нормите на пространствената и времевата организация на общуването. Нарича се проксемика. Неин основател е А. Хол, който я нарича „пространствена психология“. Хол е фиксирал зони за общуване, свойствени за американската култура: интимно разстояние /0 – 45 см/, лично разстояние /45 – 120 см/, социално разстояние /120 – 400 см/ и публично разстояние /400 – 750 см/. Всяка от тях е приета за особени ситуации на общуване, има отношение към това кой и кога може да бъде допуснат в тези зони.

Основен признак за определяне зоните за общуване е интимността. С нейното намаляване се увеличава разстоянието за общуване. Интимното разстояние /от телесен допир до 20 – 50 см/ е зона, в която човек може да присъства само със „специално разрешение“. При общуване между роднини и близки приятели дистанцията е малко по-голяма - от 50- 60 до 75 – 120 см.

В делови ситуации това би създало неловкост и излишно напрежение. Придвижването прекалено близо до човек, с когото по принцип имаме само делови и по-далечни лични отношения, обикновено се възприема като натрапване. Тук са налице редица културални особености. Известно е, че латиноамериканците и арабите предпочитат силно скъсената дистанция. Ако събеседникът им от друг културен регион /например от северна страна каквато е Швеция/ увеличи дистанцията, те не само ще бъдат смутени, но дори ще го заподозрат в неуважение и незачитане.

Социалното разстояние е разстояние, на което се осъществяват служебните взаимоотношения началник - подчинен, продавач - клиент и т.н. Това разстояние е признак за характера на отношенията. Те са социални, произтичащи от ролите, които има всеки индивид в обществото.
Публичното разстояние е най-отдалечената зона за общуване. Тя се използва при събрания, митинги и др. подобни.

Конкретното използване на зоните за общуване зависи от националността, религията, пола, населеното място и индивидуалните особености. Обикновено скъсяването на разстоянието е признак на симпатия и интерес. Не са малко хората, които не възприемат приближаването на деловия партньор прекалено близо. Това се възприема като навлизане в личното пространство и започват да се чувстват притеснени. В подобни случаи партньорите ни просто се отдръпват и увеличават разстоянието. При това не изразяват антипатия към нас, но просто поддържат дистанцията, на която се чувстват комфортно. Когато навлизаме непоканени в личното пространство на другите рискуваме да си навлечем тяхната антипатия, неприязън, дори агресивен отговор.

Стойна, познаването на пространствената проблематика ще ви даде предимство пред другите хора в смисъл, че при спазване на определени правила не се създават предпоставки за изживяване на негативни емоции, които могат да сринат доброто разбиране във вербалната комуникация.

Иванка Филева, експерт психолог