Въпрос за обучение на интегрирано дете!

Модератор: bisolnev

Добави отговор
IlianaCenova
Мнения: 0
Регистриран на: Чет Юни 13, 2013 1:11 pm
Име: Iliana
Фамилия: Cenova
Лице със зрителни увреждания: да

Въпрос за обучение на интегрирано дете!

Мнение от IlianaCenova » Пет Юни 14, 2013 1:10 pm

При обучението на интегрираното дете на каква помощ от страна на ресурсните учители можем да разчитаме?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Въпрос за обучение на интегрирано дете!

Мнение от bisolnev » Съб Юни 15, 2013 6:45 pm

Ресурсният учител има три основни функции:
- да подпомага интегрирания ученик
- да подпомага масовия учител
- да подпомага родителите
- много често ресурсните учители и директорите на ресурсните центрове си задават въпроса колко интегрирани ученици могат да се включат в обикновената паралелка. Практиката в много страни, включително и у нас, показа, че най-предпочитаният модел е индивидуалната интеграция. Разбира се, в много редки случаи може да се наложи интегриране и на втори ученик, но не повече от това. Включването на трима или повече ученици вече създава малка група и значително утежнява учебния процес.
Най-общо конкретните функции на ресурсния учител, свързани с подпомагане на интегрирания ученик, могат да се обобщят по следния начин:
• Подготовка на ученика за интегриране. Важно е на ученика да се обясни какво той ще спечели, ако се учи в обикновения клас, как да се отнася към съучениците си, как да се представя в уроците и пр.
• Издирва зрително затруднени деца, произволно попаднали в масово училище
• Помага на интегрирания ученик успешно да се адаптира в околната среда и подготвя класа за реалното му приемане като всички други ученици
• Снабдява детето с необходимите специално оборудвани специални учебници, ако има нужда от такива
• Инструктира ученика за справяне с определени проблеми по различните учебни предмети. Организира или сам обучава ученика по специалните програми
• Осигурява и активно участва в комплексното педагогическо оценяване на детето
• При необходимост разширява сферата на обслужване на ученика. Възможно е да се наложи допълнителен медицински преглед или включване в определена терапевтична програма, които следва да бъдат организирани и с подкрепата на родителите
• Включва интегрирания ученик в допълнителни консултации и курсове в специалното училище
• Съвместно с ръководството на специалното училище и родителите разработва индивидуалния план за професионална подготовка
•Консултира ученици с нарушено зрение, които се обучават в масовото училище, но не са определени като зрително затруднени
• Съдейства за създаване на обществена база за подкрепа на включващото обучение. Ресурсният учител може много да допринесе за социалната подкрепа и подпомагането на интегрираните ученици. Той трябва да осъществява взаимодействие с различни държавни институции, доброволни организации, фирми и частни лица, които могат да окажат морална и материална помощ.
Немислимо е осъществяване на интегрирано обучение без подпомагане на масовия учител. Тук трябва да се подчертае нещо много съществено. Ресурсният учител не е ръководител нито е подчинен на масовия учител, а негов партньор и помощник. Опитът показва, че ефективността на интегрираното обучение зависи най-вече от партньорството между двамата. Подпомагането на масовия учител се осъществява чрез следните дейности:
• Ресурсният учител консултира масовия върху най-важните особености в обучението на ученика, произтичащи от зрителното увреждане
• Оказва методическа помощ по отделните учебни предмети. Ако ресурсният учител има общообразователна специалност, той може да бъде полезен в голяма степен по даден учебен предмет. Не бива да предизвиква притеснения факта, че такава липсва, защото той може да бъде полезен в ролята си на възпитател или да предлага универсална помощ, която родителите осъществяват в процеса на самоподготовка
• В определени случаи ресурсният учител може да препоръча на масовия подходящи кратки материали като статия или малка част от книга, като има предвид голямата натовареност на последния
• Ресурсният и масовият учител планират съвместни дейности в определени уроци. Допустимо е след взаимна договореност ресурсният учител да присъства в класната стая, за да може пряко да подпомага интегрирания ученик в определени трудни уроци. Всички писмени работи, включително и домашните, могат да се представят от ученика с помощта на лаптоп, да се принтират да се копират на компактдиск и пр. При липса на съвременни технически средства, ресурсният учител може да прочита на масовия брайловите писмени работи на ученика или да ги дешифрира на обикновен шрифт, като пише с химикал върху брайловите листа. Разбира се, масовият учител е този, който поставя оценката
• Ресурсният учител работи и с родителите. Той ги подпомага и съветва как да допринасят в самоподготовката на ученика, как да правят някои елементарни помагала, как да създават приятели на интегрирания ученик, което е особено важно за неговата социализация. За съжаление, някои родители смятат, че ресурсният учител е възпитател на детето им. Това е много погрешно, тъй като този тип специалисти не са индивидуални учители, а подпомагат група деца. Родителите не бива да прехвърлят своите задължения към него. Също така е не допустимо родителят без изрична покана да присъства в уроците на ресурсния учител.

Професор В. Радулов

Добави отговор

Назад към