Страница 1 от 1

Процедура отлагане на 1ви клас

Публикувано на: Пон Ное 12, 2018 8:18 am
от Ina90
Здравейте, бих искала да Ви попитам какво представлява процедурата за отлагане на постъпването на дете в първи клас. Благодаря предварително.

Re: Процедура отлагане на 1ви клас

Публикувано на: Пон Ное 19, 2018 8:40 pm
от redaktor
Здравейте,

Когато родителите сметнат, че по здравословни причини детето не е подготвено да започне задължителното си обучение в първи клас, те следва да подготвят и представят пред РЦПППО следните документи:
1. Заявление от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето до директора на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП (РЕПЛРДУСОП), с конкретните мотиви за отлагане от задължително обучение в първи клас.
2. Акт за раждане на детето /копие/.
3. Документ за самоличност на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето /копие/.
4. Протокол от специализирана лекарска консултативна комисия /ЛКК/ и /или решение на териториална експертна лекарска комисия /ТЕЛК/, и/или Национална експертна лекарска комисия /НЕЛК/.
5. Лична амбулаторна карта /с информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и др./
6. Други документи, удостоверяващи определен вид заболяване.
7. Удостоверение за задължително предучилищно образование /с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие/.
8. Карта за оценка на индивидуалните образователни потребности на детето от екипа за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ в детската градина или РЕПЛРДУСОП /ако детето е със статут на дете със СОП/.
9. Протокол от ЕПЛР в детската градина с актуална информация за развитието на детето - изходяща диагностика за настоящата учебна година. /ако детето е със СОП и получава към момента допълнителна подкрепа за личностно развитие/
10. Материали от портфолиото на детето.
11. Други /при нужда и при поискване от регионалния екип екипа/

Ако РЕПЛРДУСОП прецени, че е необходимо отлагането, през следващата учебна година на детето задължително се предоставя допълнителна подкрепа.

Вероника Кертикова-Тъпчева