Специални технически средства в уроците в обикновения клас?

Модератор: bisolnev

Добави отговор
LychezarTiholov
Мнения: 0
Регистриран на: Чет Сеп 19, 2013 8:01 pm
Име: Lychezar
Фамилия: Tiholov
Лице със зрителни увреждания: да

Специални технически средства в уроците в обикновения клас?

Мнение от LychezarTiholov » Чет Сеп 19, 2013 8:25 pm

С какви специални технически средства трябва да разполага зрително затруднения ученик, за ефективно справяне с уроците в обикновения клас?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Специални технически средства с уроците в обикновения кл

Мнение от bisolnev » Нед Сеп 22, 2013 1:45 pm

Не е възможно да си представим съвременния учебен процес на зрително затруднените, без използване на специални технически средства. Като начин за комуникация, те трябва да заемат своето място както в академичните, така и в специалните програми. За да могат учениците ефективно да си служат с тях е необходимо те да бъдат специално обучени.
Научнотехническата и последвалата я информационна революция, откриха нова ера в обучението и рехабилитацията на децата със специални образователни нужди и възрастните инвалиди. Дейности, смятани до вчера за невъзможни от зрително затруднените като например четене на обикновен шрифт, днес те са реално изпълними. Ясно е, че информационната революция съдейства за намаляване, а в някои случаи за премахване на функционалните ограничения. Въз основа на компенсаторните принципи за използване и развитие на запазените функции на анализатора и трансформацията във функциите на други запазени анализатори, модерната технология разшири неимоверно много информационните възможности.
Както е известно, един от пътищата за компенсация е така наречената техническа компенсация. Специалните технически средства играят ролята на мост между индивида и околната среда. При използването на специална литература и документация, много често ние се сблъскваме с объркващи терминологични различия, засягащи техническите средства, което налага известно изясняване. В световната практика се използват термините "помощни средства", "технически средства" и "специални технически средства". Последната формулировка може да се приеме като най-адекватна за означаване на всички видове прибори и апарати с компенсиращ ефект, използвани от лица с увреждания. Първият термин подчертава спомагателното значение на уредите и апаратите за зрително затруднени, докато вторият е навлязъл от общата педагогика. Що се отнася до клоновете на специалната педагогика у нас, някои специалисти все още използват остарелия и неточен термин "тифлотехнически средства". Известен е несъстоятелния термин "Тифлопедагогика" и по аналогия следва да употребяваме наименованието "Специални технически средства".
За голямо съжаление много професионалисти, родители и консуматори на тези средства отбелязват факта, че една значителна част от тях не достигат до хората, за които са предназначени. Причините за това са следните:
- Недостатъчна информация за новите производства
- Разочарование от ниските компенсаторни възможности и практическа нефункционалност
- Висока цена
- Консерватизъм и инертност към тях
- Пренебрегване на тяхната социална ефективност
- Ограничен достъп до специалните технически средства в национален мащаб. От изложеното до тук става ясно, че твърде често предлагането на нови специални технически средства се нуждае от формиране на положителни мотиви за използването им. Като особено подходящи за тази цел, могат да се препоръчат следните дейности:
- Разпространяване на специализирана текуща информация в специализираните текущи издания за зрително затруднени.
- Разпространяване на рекламни материали като листовки, диплянки и др., свързани с появата на нови прибори и апарати.
- Предоставяне на аудио и видео касети с каталози и специализирана информация за техническите възможности на средствата.
- Демонстрация от лица, които успешно използват тези апарати.
- Организиране на срещи с младежи, получили лична социална и професионална самостоятелност с помощта на специални технически средства.
- Организиране на кратковременни курсове за обучение при използване на специални средства и апарати.
- Предоставяне на точна информация за финансови улеснения при закупуване и доставка.
Всички посочени дейности могат да бъдат осъществени от учителите на зрително затруднените с подкрепата на училищните ръководства.
Въпросът за модерните технологии в обикновения клас е много индивидуален. Използването на специални технически средства и апарати зависи от техническите умения за работа с тях и от конкретните потребности на ученика. Ако той има като основен начин на обучение брайловото писмо, ще трябва да използва брайловата плоча, брайловата машина и при наличие на финансови възможности, електронни апарати с безкнижен брайл със специален дисплей.
Тъй като в целия свят и у нас няма единство спрямо мнението с какво да започне брайловото ограмотяване се достигна до разнобой в използване на брайловите пособия в обикновения клас. Брайловата машина е по-лесна за писане и предлага по-висока скорост и мнозинството от учениците в обикновения клас я предпочитат. От друга страна, тя вдига много шум и е възможно да пречи на някои виждащи съученици, което не бива да се допуска. Много ресурсни учители твърдят, че виждащите бързо свикват с машината и само отделни случаи са свързани с оплаквания. Въпреки това, аз и най-добрите брайлисти у нас, смятаме, че ако брайловата плоча е овладяна добре тя е по-подходяща, защото е много по-тиха, защото заема малко място, защото може да се пише от двете страни и е по-маневрена в изготвяне на различни писмени материали.
От оптичните средства най-лесно приложими са лупите. Не учителя, а ученикът трябва да подбере най-подходящата лупа за работа. Друга възможност са моноколярите, с които може да се гледа черната дъска и телескопичните очила. В последно време навлизат и електронните лупи, които са добри за четене и наблюдение на илюстрации, но все още имат висока цена. С голяма популярност се ползват апаратите Затворена телевизия, но те са трудно преносими.
Що се отнася до електронните средства - лаптопа или Нотбука са незаменими помощници. Все по-широка употреба намира електронната книга и учебниците. В никакъв случай не бива да се позволява използване на звукозаписващи устройства по време на урока като: касетофони, диктофони, апарата Плекстоук и др., които накърняват личността на учителя. Записите на електронен носител дават възможност на ученика да си подготвя и представя домашните упражнения, да прави класни и контролни работи. Специалната екипировка прави интегрирания ученик по-самостоятелен и пълноценен в обучението.

Проф. Дпн Владимир Радулов

Добави отговор

Назад към