Новото за получаване на финансова помощ за балнеолечение

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
Mariana
Мнения: 7
Регистриран на: Сря Юни 26, 2013 9:51 am
Име: Марияна
Фамилия: Маринова
Роднина (близък) на лице с увреждане: да

Новото за получаване на финансова помощ за балнеолечение

Мнение от Mariana » Сря Юли 24, 2019 2:52 pm

Здравейте!
Интересувам се има ли нови неща в условията за получаване на интеграционна добавка за балнеолечение по новия закон за хората с увреждания? Увеличен ли е размерът на тази помощ и колко лева е сега?

redaktor
Site Admin
Мнения: 136
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Новото за получаване на финансова помощ за балнеолечение

Мнение от redaktor » Сря Юли 31, 2019 7:10 am

Новото при отпускане на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги

Здравейте!
С влизането в сила от 01.01. 2019 г. на Закона за хората с увреждания и правилника за неговото прилагане в сила от 01.04. 2019 г., има нови моменти в отпускането на финансова помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Тя вече не е интеграционна добавка, а целева помощ, която се отпуска веднъж годишно. Право на такава помощ имат хората с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с трайни увреждания и военноинвалидите при наличие на медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, съобразно конкретните им нужди.
По нов начин се определя размерът на целевата помощ, като той сега е по-голям - до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи. За 2019 г. линията на бедност за страната е 348 лв. или размерът на помощта за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги става до 278,40 лв. Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право и на помощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, също в размер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повече от действително направения разход. За сравнение ще посоча, че до влизането в сила на новия закон добавката беше 225 лева - трикратния размер на Гарантирания минимален доход за страната – 75 лв. за 2018 г.
Целевата помощ се отпуска, когато за същия период такива услуги не са ползвани на друго правно основание.
Целевата помощ се изплаща на лицата след представяне на разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
Условията и редът за ползване на правото на целева помощ за балнеолечение и рехабилитационни услуги са разписани в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Лицето с увреждания трябва да има извършена индивидуална оценка, в която да е посочена нуждата от балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. То подава в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и още допълнителни документи, както следва:
1. медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
2. разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от представяне на допълнителните документи издава заповед, с която отпуска или отказва мотивирано съответната целева помощ. Заповедта за отпускане на помощта се издава в два екземпляра. Един екземпляр се предоставя на човека с увреждане, който следва да го предостави на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация, където ще се извършва балнеолечението и/или рехабилитационните услуги.
Целевата помощ се изплаща до края на месеца, следващ месеца, в който са представени документите, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за месец декември, която се изплаща до 31 януари на следващата година.
Изплащането се извършва по касов път или по безкасов път по посочена от лицето с увреждане титулярна банкова сметка.
Ново в закона е, че при предоставено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение за такива услуги, целевата помощ се изплаща на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация от дирекция "Социално подпомагане", издала заповедта за отпускане на целевата помощ, след представен от тях разходооправдателен документ. Редът за това разплащане е регламентиран в правилника за прилагане на закона.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към