Отложен е Законът за социалните услуги

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 116
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Отложен е Законът за социалните услуги

Мнение от redaktor » Пон Фев 03, 2020 8:51 pm

През месец март 2019 г. Народното събрание единодушно прие Закон за социалните услуги, който трябваше да влезе в сила от 01. 01. 2020 г. В последните месеци на изтеклата година, обаче, възникна обществено напрежение и протести, провокирани от неправителствени организации, които призоваваха за отмяна на закона. Мотивите бяха, че той е приет набързо, без обществено обсъждане, текстове в него заплашват отнемане на деца от семействата, дава се неограничена власт на неправителствени организации да ползват държавно финансиране като доставчици на социални услуги и така да източват бюджета и т.н. Ако внимателно се чете законът, ще е ясно, че всичките тези твърдения не отговарят на истината и са, меко казано, недобронамерени и тенденциозни. За съжаление, тези противници на закона намериха подкрепа от депутати в парламента, в резултат на което бяха внесени четири законопроекта – два за отмяна и два за отлагане действието на Закона за социалните услуги. Излиза, че тези народни представители са се предоверили или не са знаели за какво са гласували, щом са приели Закона миналата година. Какво и защо наложи неговото отлагане? Тези въпроси задават много хора, които ще останат без социални услуги от януари 2020 г. За обективност и безпристрастност на представената по-долу информация използвах като източник стенограмата от пленарното заседание на Народното събрание, състояло се на 18 декември 2019 г., на което е прието отлагането на Закона с 6 месеца.
За отмяна на Закона за социалните услуги са Законопроект, внесен от Десислав Чуколов от Атака и група народни представители на 6 ноември 2019 г и законопроект, внесен от Ангел Исаев – независим депутат, на 21 ноември 2019 г.
И в двата проекта в най-общи линии мотивите са, че Законът за социалните услуги е приет набързо, без публично обсъждане и че още преди неговото влизане в сила са започнали да се очертават редица слабости. чрез многобройните си изменения в други 29 закона; законът влиза в противоречие с установени досегашни обществени отношения и в него са заложени положения от неприетата и спряна за разработване Стратегия за детето, което създава изключително сериозно обществено напрежение и недоволство и др. Според тези депутати законът фаворизира, и това е една от главните му цели, български и чуждестранни неправителствени организации, които са застанали на входа и изхода в очакване на държавно финансиране от следващия държавен бюджет за 2020 г. и се настоява да им се отнеме правото на доставчици на социални услуги т.н. С подобни неаргументирани твърдения вносителите на тези два законопроекта предлагат Законът за социалните услуги изцяло да бъде отменен преди неговото влизане в сила от 1 януари 2020 г.
В становището на Министерството на труда и социалната политика за тези два законопроекта се подчертава, че вносителите не са посочили задълбочени аргументи защо цял един закон следва да бъде отменен. Изложените от народните представители мотиви са само твърдения, които не се основават на детайлен анализ и показват непознаване на действащото от много години законодателство в България в областта на социалните услуги и закрилата на детето. Вярно е обаче и това, че Законът е създал и продължава да създава обществено напрежение. Необходимо е да се намери баланс и допирни точки между различните групи в обществото, като се конкретизират някои определения и норми, залегнали в него.
Законът за социалните услуги цели гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата; гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги; гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността; насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата, както и насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при предоставянето на социални услуги.
От мотивите на вносителите не става ясно защо според тях тези цели не се постигат с приетия закон. Във внесените в Народното събрание становища става ясно, че Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и по-голямата част от неправителствените организации не подкрепят тези два законопроекта.
В доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание са изложени ясни и конкретни аргументи и факти в подкрепа на Закона за социалните услуги и липсата на основание той да бъде отменен. Подчертава се, че идеята за неговото създаване е от преди 7 – 8 години. В продължение на повече от две години са провеждани широки обществени консултации с участието на различни заинтересовани страни преди появяването му. Всички участници в работните групи са изготвили Пътна карта по начин, позволяващ да се стигне до приемането на Закона, както и концепция за Закон за социалните услуги. Концепцията е подложена на обществено обсъждане, обсъдена е и в Комисията по труда, социалната и демографската политика, поставена е и на портала за обществено обсъждане, проведен е и семинар с журналисти, за да може идеите в Закона за социални услуги да достигнат до по-голяма част от българските граждани. Затова е некоректно твърдението, че Законът е приет набързо, защото всички изисквания на Закона за нормативните актове на практика са изпълнени.
Вероятно има някои неща, които не са стигнали в пълен обем до всички, които имат интерес, но дискусията по приемането на този закон е по правилата.
Втората теза, която е част от митологемите около този закон, е свързана с така нареченото фаворизиране на неправителствените организации. Тези организации участват в предоставянето на социални услуги от 2002 г.! През 2002 г. в Закона за социално подпомагане е приет цял раздел, който регламентира начина за тяхното участие. Нищо не е променено до сега. Дори нещо повече – засилва се на контролът, като се създава нова Агенция за качеството на социалните услуги, лицензионен режим за абсолютно всички, в това число и за тези, които са регистрирани в други държави от Европейския съюз и европейското икономическо пространство.
От личните си наблюдения ще добавя, че е несериозно и недобронамерено е твърдението на опонентите на закона, че неправителствените организации не могат да предоставят социални услуги, а ще получават държавно финансиране и за това трябва да бъдат отхвърлени като доставчици. В закона ясно е разписано, че финансирането на услугите става чрез общините. Участието на НПО-та е неизбежна необходимост, защото през последните 17 години те доказаха, че най-добре познават потребностите на нуждаещите се от подкрепа и я предоставят навсякъде в страната, като непрестанно разкриват нови услуги - нещо което общините не навсякъде могат да правят. Относно правото да бъдат доставчици на социални услуги юридически и физически лица, регистрирани в чужбина, явно не се знае или бързо се забравя, че тъкмо благодарение на помощта и финансова подкрепа на такива организации, НПО-та в България почерпиха богат опит и развиха много добри практики в сферата на социалните услуги.
В резултат на изложените аргументи и проведените дебати двете предложения за отмяна на Закона за социалните услуги не са приети от Народното събрание.
За отлагане на влизането в сила на Закона за социалните услуги е депозиран Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители (ВМРО – обединени патриоти) на 4 декември 2019 г., които предлагат Законът да се отложи с шест месеца.
Вносителите мотивират предложението си с нарасналото напрежение в обществото и противоречивите мнения за Закона, което налага необходимостта от прецизиране на някои от текстовете. В настоящия вариант той дава възможност за тълкуване на определени норми в светлина, която противоречи на традиционните ценности и представите за функционирането и смисъла на семейството като основна единица на обществото. Този допълнителен период е нужен, за да може да се даде решение и отговор на всички възникнали въпроси. С предлаганото изменение се цели да се даде възможност на всички, които ще попаднат в обхвата на Закона, да изразят мнението си и да се постигне желаният резултат. Предложението за отлагането на действието на Закона с шест месеца е разумен срок, в което време ще могат да бъдат конкретизирани и изчистени в него някои от определенията и нормите. В същото време трябва да се положат усилия и да се проведе задълбочена обществена дискусия, за да се елиминират напреженията и страховете, които Законът е породил в различни обществени групи.
В подкрепа на това предложение в Комисията по труда, социалната и демографската политика са представили становища Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и неправителствени организации. Народните представители приемат предложението.
Последният Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, № 954-01-87, е внесен от Елена Стефанова Пешева - партия Воля -и Боряна Любенова Георгиева на 13 декември 2019 г.
В мотивите е записано, че Законопроектът има за цел да отложи действието на приетия през март 2019 г. Закон за социалните услуги, защото той предизвика голямо обществено недоволство относно текстовете в него, които дават предпоставка за различни тълкувания. Дава се прекалено голяма власт на неправителствени организации, като им се позволява да извеждат деца от семействата им. Смущаващо е и това, че тези НПО-та могат да са регистрирани не само в България, но и в страни от ЕС и извън Съюза. Както и това, че когато изведат дете от семейството, НПО-то няма задължение да работи с държавните институции, а „може“ да ги информира какво върши, но няма такова пряко задължение и т.н. Ето защо е от изключителна важност действието на Закона да бъде отложено, през което време ще може да се изслушат мненията на всички заинтересовани лица с оглед приемане на адекватни промени в Закона. Предлага се действието на Закона да бъде отложено с една година. В Комисията по труда, социалната и демографската политика не са получени становища по Законопроекта. След дискусия депутатите не приемат проекта, тъй като една година е необосновано дълъг срок.
Така на първо гласуване в пленарна зала е приет Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги, № 954 01-84, внесен на 4 декември 2019 г. от Искрен Веселинов и група народни представители, който е подложен на второ гласуване. Гласували са 150 народни представители: за - 147, против - 2, въздържал се -1. Приет е „ЗАКОН за изменение на Закона за социалните услуги Параграф единствен. В Преходните и заключителните разпоредби, § 45 думите „1 януари 2020 г.“ се заменят с „1 юли 2020 г.“
В резултат от отлагането на Закона за социалните услуги над 12 000 души в най-тежко положение ще бъдат лишени от асистентска подкрепа, която трябваше да получат от 1 януари 2020 г. За изход от тази ситуация Министерството на труда и социалната политика взе спешни мерки и разработи Национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда, която да влезе в сила от 1 март т.г. Програмата ще бъде включена в Националния план за действие по заетостта за 2020 година, за да се осигури заетост на безработни като домашни помощници и в дейности, свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на най-нуждаещите се. За съжаление, програмата не може да влезе в сила по-рано от месец март, защото има нормативни процедури - приемането й, както и приемането на Националния план за действие по заетостта.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към