Целева помощ за преустройство на жилище

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
Mariana
Мнения: 7
Регистриран на: Сря Юни 26, 2013 9:51 am
Име: Марияна
Фамилия: Маринова
Роднина (близък) на лице с увреждане: да

Целева помощ за преустройство на жилище

Мнение от Mariana » Съб Фев 29, 2020 7:12 pm

Здравейте!
Бихте ли разяснили какви са изискванията за получаване на помощ за преустройство на жилище. На какво основание Агенцията за социално подпомагане може да отказва такава помощ на човек в инвалидна количка със 100% намалена трудоспособност.

redaktor
Site Admin
Мнения: 135
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: Целева помощ за преустройство на жилище

Мнение от redaktor » Пет Мар 27, 2020 11:56 am

Здравейте!

От Вашия въпрос разбирам, че Ви е необходима информация относно нормативната уредба за предоставянето на финансова подкрепа на хората с увреждания. В раздел VI на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) са регламентирани два компонента на финансова подкрепа: месечна финансова подкрепа съобразно степента на увреждане и целеви помощи съобразно вида на увреждане.
Подкрепата за преустройство на жилище е целева помощ, която се отпуска на хора с над 90 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и деца с определени вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка. Например, възникнал е проблем с неудобствата в жилището. Налага се то да бъде преустроено така, че лицето да може свободно да се придвижва в дома си с инвалидната количка. При изготвянето на индивидуалната му оценка то вписва тази своя потребност.
Но за получаване на целевата помощ за преустройство на жилище има и допълнително условие – съгласно чл. 75. (1) от ЗХУ е необходимо средномесечният доход на член от семейството на лицето с увреждане за последните 12 месеца да е равен или да е по-нисък от линията на бедност за страната за съответната година.
Средствата, които се отпускат за тази целева помощ, са до двукратния размер от линията на бедност за страната - за 2020 г. при линия на бедност 363 лева помощта е до 726 лева. И пак повтарям, че лицето трябва да отговаря на горното допълнително условие.

В закона е регламентирано, че помощ за преустройство на жилище може да се ползва повторно след изтичането на 10-годишен срок от предишното й получаване, при установена потребност от това.

В Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания са разписани редът и условията за получаване на тази помощ. Съгласно Чл. 81 (1), когато е установена потребност от предоставяне на целева помощ за преустройство на жилище на човек с увреждания съгласно изготвената му индивидуална оценка, той трябва да подаде в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес и следните допълнителни документи:
1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;
2. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните 12 месеца.
Служителят от специализирания отдел на дирекцията, на който е възложено да води случая, извършва оглед за удостоверяване, че с преустройството е постигната целта за преодоляване на затрудненията в мобилността на човека с увреждане в домашна среда. След това се издава заповед за отпускане или отказ на помощта.

На въпроса Ви на какво основание Агенцията за социално подпомагане може да откаже отпускането на целева помощ за преустройство на жилище, става ясно от горната информация. Посочвате, че човекът е със 100% степен на увреждане и в инвалидна количка, но дали отговаря на условието за определения в закона размер на дохода на член от семейството му за последните 12 месеца? Или, ако иска повторно целева помощ за срок, по-малък от 10 години? И от особена важност е дали извършеният ремонт в дома действително е качествен и осигурява безпрепятствено движение на инвалидна количка? Ако човекът не отговаря на тези условия, Агенцията за социално подпомагане има основания да откаже целевата помощ, защото тя е задължена да спазва разпоредбите на Закона за хората с увреждания и правилника за неговото прилагане.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към