Социална оценка

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
kostadinov
Мнения: 2
Регистриран на: Пет Авг 02, 2013 4:07 pm
Име: Динко
Фамилия: Костадинов

Социална оценка

Мнение от kostadinov » Пет Ное 22, 2013 5:28 pm

За да има право на месечна добавка за социална интеграция, на човека с трайно увреждане, определено с експертно решение на ТЕЛК, трябвало да се направи социална оценка. Как и кой прави такава оценка? Какво се оценява?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Социална оценка

Мнение от bisolnev » Съб Ное 30, 2013 11:37 pm

Социална оценка

Социална оценка на лице с трайно увреждане се извършва в изпълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). В глава трета „Оценяване на увреждането и на възможностите за интеграция“ е регламентирано, че оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска експертиза и социална оценка.
Какво представлява социалната оценка?
Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
Социалната оценка на лицето с увреждане установява:
1. потребностите и възможностите за рехабилитация
2. възможностите за обучение
3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация
4. потребностите от социални услуги
5. възможностите за социално включване.
Какво включва социалната оценка?
• Оценка на по-горе установените обстоятелства
• Препоръки за необходимите мерки за социално включване
• Мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, ако се установи, че е необходимо отпускането й
• Мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия
• Мотивирано предложение за отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от ЗИХУ (финансова подкрепа за ползване на различни видове услуги, разписани в този член).
Кой извършва социалната оценка?
Социалната оценка се извършва от консултативни комисии към дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.
Поименният състав на комисията се утвърждава със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане и включва: експерт от дирекция "Социално подпомагане"; лекар, определен от директора на регионалната здравна инспекция; психолог и педагог, определени от началника на регионалния инспекторат по образование; представител на общината, определен от съответния кмет; експерт от дирекцията "Бюро по труда", определен от директора на дирекция "Бюро по труда" на Агенцията по заетостта. При необходимост се включват и други специалисти.
Дейността, правилата за работата на комисиите и срокът на действие на социалната оценка са разписани в правилника за прилагане на закона.

Какъв е реда за извършване на социална оценка?
Съгласно Правилника за прилагане ЗИХУ, хората с трайни увреждания подават молба-декларация за извършване на социална оценка до директора на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. Молбата е по образец (приложение № 1 към правилника и може да се получи от дирекцията). В срок 30 дни от подаването на молба-декларацията, социален работник от дирекция "Социално подпомагане" изготвя социален доклад, а за децата с увреждания социалния доклад се изготвя от социален работник от отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане". Социалните работници извършват посещение на лицето с увреждане, с цел установяване на обстоятелства от социален, семеен, битов и здравен характер, свързани с възможността за интеграция на лицето.
Председателят на комисията представя пред членовете й включените за разглеждане в дневния ред молби декларации и изготвените към тях социални доклади.
Комисията установява:
1. потребностите и възможностите за рехабилитация
2. възможностите за обучение
3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация
4. потребностите от социални услуги
5. възможностите за социално включване.

Комисията може да прави предложение до директора на дирекция "Социално подпомагане" за:
1. отпускане на месечна добавка за социална интеграция (по чл. 42, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания) според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане
2. отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, според индивидуалните потребности на лицето с увреждане
3. отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а от Закона за интеграция на хората с увреждания според вида и степента на увреждане и индивидуалните потребности на лицето с увреждане.
Цялата информация за изготвянето на социалната оценка можете да получите от дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене.
Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към