Добавка за балнеолечение на лица с увреждания

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
Mariana
Мнения: 7
Регистриран на: Сря Юни 26, 2013 9:51 am
Име: Марияна
Фамилия: Маринова
Роднина (близък) на лице с увреждане: да

Добавка за балнеолечение на лица с увреждания

Мнение от Mariana » Вто Сеп 25, 2018 5:38 pm

Здравейте!
Бихте ли ми обяснили какви са условията и редът за получаване на добавка за балнеолечение от лице с увреждане с право на чужда помощ?
Какъв е размерът на тази добавка?

s.zaykov
Мнения: 44
Регистриран на: Пет Юни 29, 2018 3:22 pm
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Добавка за балнеолечение на лица с увреждания

Мнение от s.zaykov » Пон Окт 01, 2018 9:30 am

Интеграционна добавка за балнеолечение на лица с увреждания

Съгласно чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания, хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция след индивидуална социална оценка на потребностите и възможностите им, определени според степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.
Добавката представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:
1. транспортни услуги;
2. информационни и телекомуникационни услуги;
3. обучение;
4. балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
В Правилника за прилагане на закона в чл. 28 са регламентирани условията и редът за получаване на добавката за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги. Тя се отпуска въз основа на социалната оценка, която се извършва от консултативни комисии към дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане.
Добавка за социална интеграция се отпуска след подаване на заявление от лицето -декларация до дирекция „Социално подпомагане“ за извършване на социална оценка от комисия, която изготвя предложение за получаване на интеграционни добавки.
Към заявление-декларацията се прилагат:
- копие от влязло в сила експертно решение на ТЕЛК или експертно решение на НЕЛК;
- разходооправдателен документ за проведено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в случаите, когато е ползвано.
При настаняването в санаториума се заплаща престоят по цени, определени от санаториума. При напускането оттам се издава фактура за платената сума. Разходооправдателният документ за извършеното балнеолечение и/или рехабилитационни услуги се представя в двумесечен срок от крайната дата на ползването им в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.
Добавката е в размер на трикратния размер на ГМД, който от януари 2018 г. е 75 лв., или 225 лева. Тя се изплаща от съответната териториална дирекция на Агенцията за социално подпомагане. Придружителят на лице с увреждания има същите права – трикратния размер на ГМД или 225 лева и ползва същото основание за добавка.
Добавката се получава, когато не е ползвано балнеолечение на друго основание. Ако фактурата надвишава тази сума, разликата е за сметка на човека с увреждане и същото се отнася и за неговия придружител.
Необходимите документи за постъпване в балнеосанаториум са:
• Медицинско направление /бланка на МЗ № 119 в два екземпляра/, издадено от лекуващия лекар или специалист, като срокът на валидност е до 3 месеца от датата на издаване;
• Пълна медицинска документация, включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;
• Решение на НЕЛК/ТЕЛК/за временна или трайна нетрудоспособност.
• За пациенти над 70-годишна възраст – кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване.

Полезно ще бъде преди посещението в санаториума да се направи допитване в дирекцията „Социално подпомагане“ по адрес на местоживеене какъв вид фактура да се иска - обща за всички разходи или три отделни – за нощувки, за храна, за процедури. Практиката показва, че някои дирекции признават обща фактура, други изискват три отделни фактури.
За да не възникват проблеми при настаняването в санаториума, уместно ще бъде предварително да се направи резервация за дата и стая.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към