Промени в Наредбата за медицинската експертиза

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
redaktor
Site Admin
Мнения: 136
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Промени в Наредбата за медицинската експертиза

Мнение от redaktor » Пет Юли 05, 2019 8:30 am

С Постановление № 139 от 6 юни 2019 г. Министерският съвет прие изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, обнародвано в Държавен вестник, брой: 46, от 11.6.2019 г.
Вече близо 2 години не стихват напрежението, разногласията и дебатите между неправителствените организации и Министерството на здравеопазването за промяна на модела на медицинската експертиза. Проблемите, произтичащи от опитите да се извърши реформа в тази област, станаха обект на внимание и в обществото, и в медиите по време на мащабен национален протест на хората с увреждания от цялата страна, организиран от техните национално представителни организации на 11 април 2018 г. Тогава те категорично се противопоставиха на предложения им проект на наредба, с който процентът на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане да се определя само за едно заболяване или увреждане. Бяха сигурни, че така ще бъдат ощетени хиляди хора с множество увреждания, че се защитава финансов интерес на държавата като се намалят разходите за тях, а това лесно ще се постигне с намаляване броя на инвалидизираните лица. В резултат на този протест министър-председателят разпореди да бъде замразен проектът за изменение на наредбата.
В същото време и медии, и омбудсманът на Републиката застанаха в подкрепа и защитаваха протеста на майки на деца с увреждания, чието основно искане беше приемането на Закон за личната помощ и се дистанцираха от протеста против проекта за медицинската експертиза. Те яростно заклеймяваха и отричаха ролята и действията на национално представителните организации, като пренебрегнаха и сякаш не виждаха последиците от толкова съществените проблеми, произтичащи от промените в медицинската експертиза. Днес вече са на друго мнение, но малко късно.
Вярно е, че реформа в медицинската експертиза беше необходима, защото със старата наредба, която широко беше отворила вратата за издаване на експертни решения, се определяше краен процент намалена работоспособност на лица с множество увреждания, който се получаваше като сбор от процентите на няколко заболявания, които в не малко случаи могат да бъдат лечими и не водят до трайно увреждане. Лице с 10, 20 и 30 процента намалена работоспособност по различни заболявания с крайния си процент 50 влизаше в категорията на лицата с трайни увреждания. И когато говорим за фалшиви решения на ТЕЛК, трябва да отчетем, че една от причините за тях бяха разпоредбите, даващи такава възможност.
Този модел на определяне на крайния процент намалена работоспособност трябваше да бъде променен. Но какви са тези експерти, които от едната крайност отидоха в другата – на лице с множество увреждания да се определя процент само от едно увреждане? Тъкмо с това недомислие беше приета и влезе в сила, новата наредба от 3-ти август 2018 г. Единственото положително нещо в нея беше определянето на 6-месечен срок за отчитане и анализиране на резултатите от прилагането й. Сега те са налице. Сбъднаха се предсказанията на национално представителните организации. Според тяхното проучване на 14,5% лица в диапазона 50 – 100% е понижена групата инвалидност. Последствието от това занижаване е намаляването на степента на социална подкрепа. Още 4,7% от лицата отпадат от системата на социална подкрепа, поради намаляване под 50 на досегашния им процент. Така те губят правото на инвалидна пенсия и всички права по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ, Закона за социалните услуги и т.н. А това ги поставя пред огромното изпитание да приемат живот без перспектива и оцеляване. Беше ли необходим този експеримент, след като национално представителните организации на и за хора с увреждания предупреждаваха, че тези негативни действия ще сполетят хиляди хора с множество увреждания, които несправедливо ще бъдат ощетени. Кой ще им компенсира нервите и притесненията за бъдещето, за загубата на инвалидна пенсия, финансова подкрепа, облекчения и услуги, които са имали до преосвидетелстването по изменената от август 2018 г. наредба? А лицата, на които процентът е паднал под 90, автоматично губят права по Закона за личната помощ, както и право на чужда помощ.
Тези резултати и констатации наложиха да бъдат извършени изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза. Това е стъпка напред в по-обективното и справедливо определяне на процента трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане, защото към процента на основното заболяване вече ще се прибавят и проценти от други увреждания. Това неминуемо ще увеличава крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване или увреждане.
Друг проблем в досегашните наредби беше липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания, които се представяха описателно, без кода за конкретното заболяване по Международна класификация на болестите (МКБ) - 10 ревизия, утвърдена у нас. С въвеждането на такова изискване ще се постига съответствие между оценката на трайно намалената работоспособност, степента на увреждане и обективното здравословно състояние на лицата с две или повече увреждания, ще се прецизира работата на ТЕЛК и ще се упражнява по-ефективен и строг контрол върху тяхната дейност. А това е и добра мярка срещу фалшивите телкови решения.
Ето какви са измененията и допълненията в сега приетата наредба, разписани в Постановлението на Министерския съвет:
„§ 1. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка IV се изменя така:
„IV. Когато са налице две или повече увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, и най-малко две от тях са с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 50 или над 50 на сто, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, оценката на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания.“
2. Създава се т. VIII:
„VIII. В експертното решение се вписва определеният по реда на т. III и IV процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане и съответният МКБ код на заболяването, а в мотивите на експертното решение се посочват всички съпътстващи увреждания със съответния МКБ код на заболяването и процент по съответната отправна точка съгласно приложение № 1.“ Преходни и заключителни разпоредби.“
Много важно е лицата с увреждания да се възползват от регламентираната възможност в § 3. на Постановлението, съгласно който „лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до влизането в сила на това постановление, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление“. Така на практика ще бъдат защитени техните права и ще се премахне една несправедливост.
Припомням, че едномесечният срок изтича на 11 юли 2019 г. Също така е важно да се знае, че според § 2. започналите и неприключили до влизането в сила на Постановлението процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват пред ТЕЛК по реда на това постановление, а пред НЕЛК – по досегашния ред.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към