Какви са промените в ЗИХУ?

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
elina
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Юни 26, 2013 5:31 pm
Име: Лиляна
Фамилия: Елицина
Лице със зрителни увреждания: да

Какви са промените в ЗИХУ?

Мнение от elina » Вто Апр 08, 2014 3:47 pm

Извършени са промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. Интересувам се какви са тези промени и какво се подобрява с тях в положението на хората с увреждания?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Какви са промените в ЗИХУ?

Мнение от bisolnev » Пет Апр 25, 2014 1:05 pm

Промени в Закона за интеграция на хората с увреждания


Здравейте,
Вашия въпрос си зададоха не малко хора с увреждания, които се надяваха, че с промените, ще се промени към по-добро и нещо за тях.
На 11 март 42-то Народно събрание прие изменения и допълнения в Закона за интеграция на хората с увреждания, в сила от 25 март 2014 г., публикувани в брой 27 на Държавен вестник.
Измененията и допълненията в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) са свързани с изпълнението на решения на Министерския съвет от 2013 г., с които са приети стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес-средата и за демократизиране на управлението. Това е наложило и Законът за интеграция на хората с увреждания да бъде приведен в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и с мерките по Плана за намаляване на административната тежест.
Същевременно се изпълнява и изискването за синхронизиране на нашето законодателство с Конвенцията за правата на хората с увреждания, която предвижда да се събира информация, даваща възможност да се формулират и прилагат политики, гарантиращи нейното спазване и изпълнение.
С промените в ЗИХУ е синхронизирана нормативната уредба, свързана с регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и с регистрацията на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.
Промените в ЗИХУ основно са в раздел III „Трудова заетост“, чл. 29, съгласно който Агенцията за хората с увреждания води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Създадени са нови членове 29а. до 29г. С тях се регламентират правилата и процедурите за регистрация на специализираните предприятия и кооперации в регистъра на Агенцията за хората с увреждания. По-конкретно: намалява се броят на изискваните документи, декларации ще се попълват по изготвени и одобрени от изпълнителния директор на АХУ образци, намаляват се сроковете за регистрация и за издаване на удостоверенията и др.
Другите промени са В Раздел IV. „Създаване на условия за достъпна жизнена и архитектурна среда", чл. 35, съгласно който Агенцията за хората с увреждания води регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. Описан е редът и условията за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра. Създадени са нови членове от 35а. до 35г., регламентиращи процедурите и сроковете, обстоятелствата за вписване в регистъра на АХУ, обжалвания и т.н. Условията и редът за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, се определят с наредба на Министъра на труда и социалната политика.
В административно наказателните разпоредби на ЗИХУ е изменен член 54а. така: “ На лице, което осъществява дейност по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания в нарушение на разпоредбите на този закон и на наредбата по чл. 35а, ал. 9, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 10 000 до 20 000 лв. за всеки отделен случай.“ Това е твърде солена санкция. Можем да очакваме, че с тези промени ще се гарантира по-добро обслужване и по-качествени помощни средства и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания.
Що се отнася до очакванията на хората с увреждания за промени в ЗИХУ, насочени пряко към тях, такива засега няма. Видно е, че още не сме стигнали до промени, с които да се въведат стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното им положение.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към