Страница 1 от 1

Получаване на право на намален данък за жилище

Публикувано на: Сря Юли 23, 2014 10:12 am
от Mariana
Въпросът ми е: Къде и какви документи трябва да подаде сега инвалидизирал се човек, за да получи това право?

Re: Получаване на право на намален данък за жилище

Публикувано на: Чет Юли 31, 2014 4:38 pm
от bisolnev
Здравейте Мариана,
Правото на намален данък за жилище на хората с увреждания е регламентирано в Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 25, ал. 2 за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 процента, данъкът подлежи на 75 на сто намаление. За такса смет няма намаление.
Това намаление се отнася само до основното жилище. Основно е жилището, в което човекът живее през по-голямата част от годината. За останалите имоти, ако има такива, данъкът се дължи в пълния му размер.
Посоченото облекчение не се прилага автоматично. Необходимо е да се представяг доказателства, че човекът с увреждане има право на намален данък. За ползване на това право, в изпълнение на чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, той трябва да подаде в общината данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, тъй като има промяна на обстоятелство, което е от значение за определяне на данъка. В случая промяната е настъпила с придобиване от собственика (или съсобственик) на жилището на законово регламентиран процент намалена работоспособност, с което получава право на намален данък.
Към данъчната декларация се прилагат копия от нотариален акт на жилището, чийто собственик е лицето с увреждане, и експертното решение на ТЕЛК, носи се и личната карта за справка.
Местните данъци и такси се обслужват от общинската администрация. Човекът с увреждане трябва да подаде документите си в съответната община по местонахождението на недвижимия имот (жилище) или по постоянния си адрес. По-подробна информация може да получи от общинската администрация.

Лиляна Елицина