Как да упражним правото си на глас?

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Как да упражним правото си на глас?

Мнение от bisolnev » Пон Авг 25, 2014 4:25 pm

На 5 октомври тази година ще се проведат избори за нов Парламент. Гражданите на България ще изразят позицията си като упражнят правото си на глас с надеждата животът в страната ни да стане по-добър през следващите четири години. Хората със зрителни увреждания, благодарение на създадените законови гаранции също ще имат възможност да дадат своя вот.
Нека припомним какви облекчения могат да ползват конкретно незрящите избиратели.
През март 2014 г. Народното събрание прие нов Изборен кодекс. В Глава четиринадесета, Раздел VIII „Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването“ е описан редът, по който се извършва гласуването от незрящ човек.
Всяка районна или общинска избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден. Посочват се телефон и адрес, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден.
Незрящ избирател може да гласува с придружител, ако увреждането на зрението, удостоверено с документ от ТЕЛК (НЕЛК), не му позволява да извърши сам необходимите действия за гласуването.
Избирателят с увредено зрение гласува в определена секция на първия етаж (ако сградата е с повече от един етаж), специално обозначена с табела или други обозначителни знаци. Може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Пред секционната избирателна комисия той удостоверява самоличността си с документ за самоличност и подава декларация, че не е гласувал на друго място. Всяка секция разполага с образец на такава декларация
Председателят на комисията може да разреши гласуването от незрящия човек, когато той не може сам да извърши необходимите действия, да стане с помощта на придружител, посочен от него. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
Имената и единният граждански номер от личната карта на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва в полето за подпис. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ на списъка и в протокола на секционната избирателна комисия.
Всеки избирател с увредено зрение трябва да знае, че едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Също така придружител не може да бъде: член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател.

Л. Елицина

Добави отговор

Назад към