Помощ за първокласник

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
elina
Мнения: 3
Регистриран на: Сря Юни 26, 2013 5:31 pm
Име: Лиляна
Фамилия: Елицина
Лице със зрителни увреждания: да

Помощ за първокласник

Мнение от elina » Чет Сеп 18, 2014 4:17 pm

Моля да ми отговорите на следния въпрос: Преди няколко дни излезе експертното решение за момче, на което се определят 72% увредено зрение. Тази година е първокласник, приет е в масово училище. Родителите взеха много пари на заем, за да го подготвят за училище. Научиха, че имат право на държавна помощ в размер на 350 лева. Какъв е редът за получаването на тези пари, които за тях не са малко?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Помощ за първокласник

Мнение от bisolnev » Пон Сеп 22, 2014 7:57 pm

Здравейте!

Детето има право на тази еднократна помощ, щом има експертно решение на ТЕЛК и вие можете да кандидатствате за нея. Съгласно Чл. 10а., ал. 4 от Закона за семейни помощи за деца еднократна целева помощ за покриване на част от разходите се отпуска на деца с трайни увреждания, записани в първи клас на държавно или общинско училище, независимо от дохода на семейството. Помощта се предоставя в началото на учебната година в пари и/или под формата на социални инвестиции.
Неправилно са ви информирали, обаче, за размера на помощта. Той е 250 лева за тази година, какъвто е бил и миналата година. Сумата, която вие посочвате, е доходът на член от домакинството, който трябва да е по-нисък или равен на 350 лева, за да има право всяко дете – първокласник да получи еднократната помощ. Но, както вече отбелязах по-горе, такова изискване (доходен критерий) няма за децата с трайни увреждания.
Редът за получаване на помощта е разписан в чл. 31 на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.
Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" въз основа на молба-декларация по образец за всяка отделна помощ, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Образците се обнародват в "Държавен вестник". Такъв образец можете да получите и от дирекция „Социално подпомагане“.
В конкретния случай към молба-декларацията за еднократната помощ за първокласник трябва да приложите следните документи:
• удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
• удостоверение за раждане на детето (за справка);
• лична карта на родителя, подал молбата, (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за справка.
Молбите се приемат до 30 септември в дирекция „Социално подпомагане“ на постоянния адрес. Имате още време да подадете документите.
Бих искала да ви информирам, че децата с трайни увреждания имат право и на други помощи и добавки, с които се осъществяват повече и по-добри грижи за тяхното отглеждане и развитие. За тях също трябва да подадете молба-декларация.
В Закона за семейни помощи за деца е регламентирано, че на децата с трайни увреждания се отпуска месечна помощ до навършване на средно образование в двоен размер и без оглед на дохода на семейството. Те имат право и на месечна добавка до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Месечната добавка за децата с трайни увреждания има за цел да подпомогне отглеждането им в семейството, както и да стимулира и подпомогне процеса на тяхната интеграция в обществото. Поемането от държавата на част от разходите на семействата за компенсиране на последиците от уврежданията е предпоставка за повишаване възможностите на децата с увреждания за образование, успешно развитие и интеграция.
По Закона за интеграция на хората с увреждания децата с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция за допълване на разходите за: транспортни услуги; информационни и телекомуникационни услуги; обучение; балнеолечение и рехабилитационни услуги; достъпна информация; диетично хранене и лекарствени продукти.
Агенцията за социално подпомагане с нейните поделения в областите и общините (дирекциите „Социално подпомагане“) е институцията, която управлява и изплаща помощите и интеграционната добавка за деца с увреждания.
В този форум в темата „Детето с увреждане“ са поместени материали, от които можете по-подробно да се информирате за помощите, добавките и за други права и облекчения, както и за държавната политика за закрила на децата с увреждания.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към