Страница 1 от 1

Институция, издаваща безплатни винетки

Публикувано на: Вто Юни 25, 2013 5:13 pm
от лилянаниколова
Здравейте!
Преди месец съпругата ми беше инвалидизирана – 94 процента намалена работоспособност. Научих, че по Закона за пътищата тя има право като съсобственик на семейната ни кола на безплатна винетка. Към коя интституция да се обърна за информация, за да получи това свое право?

Re: Институция, издаваща безплатни винетки

Публикувано на: Сря Юни 26, 2013 2:44 pm
от bisolnev
лилянаниколова написа:Здравейте!
Преди месец съпругата ми беше инвалидизирана – 94 процента намалена работоспособност. Научих, че по Закона за пътищата тя има право като съсобственик на семейната ни кола на безплатна винетка. Към коя институция да се обърна за информация, за да получи това свое право?
Условията и редът за получаване на безплатна винетка са разписани в Наредба за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища. Безплатната винетка е едногодишна и е валидна за периода 01 януари – 31 декември на текущата година.
Вашата съпруга трябва да подаде молба-декларация по образец за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане на постоянния си адрес. Молба-декларацията може да бъде подадена и чрез упълномощено от нея лице, въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис на постоянен адрес на съпругата Ви. Към молба-декларацията се прилагат следните документи: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие на пълномощното, ако има такова; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност"; лична карта или личен паспорт на съпругата Ви и на упълномощеното от него лице (за справка).
Изчерпателна информация и формуляр на молба-декларация по образец можете да получилите в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния ви адрес.

Лиляна Елицина