Право на помощ за придружител

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
kostadinov
Мнения: 2
Регистриран на: Пет Авг 02, 2013 4:07 pm
Име: Динко
Фамилия: Костадинов

Право на помощ за придружител

Мнение от kostadinov » Пет Авг 02, 2013 4:12 pm

Здравейте!

При преосвидетелстване получих от ТЕЛК по-висок процент намалена работоспособност и сега имам право на помощ за придружител на лице със зрителни увреждания. Обърнах се към дирекция “Социално подпомагане”, но от там ми отговориха, че администрирането на това право не е от тяхната компетенция и да се обърна към Съюза на слепите в България. Вярно ли е, че парите за придружител на слепи се получават от Съюза на слепите в България. Как става това и трябва ли да съм член на този съюз?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Право на помощ за придружител

Мнение от bisolnev » Пет Сеп 06, 2013 4:58 pm

Право на лицата с увреждания
на целева помощ за придружител


Здравейте!
Да, правилно са ви отговорили от дирекция “Социално подпомагане“. Единствено целевата помощ за придружители не се изплаща от Агенцията за социално подпомагане, съответно от дирекциите “Социално подпомагане”.
Ето на какво основание и какъв е редът да получавате тези средства.
На основание Закона за интеграция на хората с увреждания, чл. 44. ал. 1, т. 4, хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целева помощ за придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
Държавата възлага обслужването за целевите помощи за преводачи и придружители на хора с увреждания на няколко национално-представителни организации на и за хора с увреждания. Целевите помощи се изплащат от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на тези организации. Това партньорство допринася в известна степен за облекчаване работата на държавната администрация и улеснява достъпа на хората с увреждания до помощта.
В правилника за прилагане на закона са разписани правилата за получаване на целевата помощ за съответния вид увреждане. Съгласно чл. 52 лицата с увредено зрение и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ, ползват целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията им в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения. Размерът на помощта е 5 лева на час.
Право на помощ за придружител имат лица със загубена работоспособност/ определен вид и степен над 90 на сто поради увредено зрение, с или без определена чужда помощ.
Целевата помощ се изплаща от Агенцията за хората с увреждания чрез териториалните структури на Съюза на слепите в България (ССБ), които представят ежемесечно описи на Агенцията за хората с увреждания за броя на лицата, ползвали придружител, и за изразходваните за това средства.
Взаимоотношенията между Агенцията за хората с увреждания и Съюза на слепите в България, свързани със заплащането на целевите помощи, се уреждат с договор между страните в изпълнение на интеграционни програми.
Съюзът на слепите в България е задължен да обслужва всички граждани с увредено зрение в страната, независимо дали са негови членове.
За целта Вие трябва да се обърнете към териториалната структура на Съюза на слепите в България по местоживеене, за да подадете необходимите документи за получаване на помощ за придружител.
Лицата, които не са членове на ССБ, подават в съответната териториална структура на съюза молба-декларация по образец и представят и копие от решение на ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, РЕЛКК, а за лица под 18- годишна възраст и удостоверение за раждане на лицето.
Управителният съвет на ССБ е приел Наредба за реда и условията за изплащане на целева помощ за придружител на основание чл.44, ал.1, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Наредбата е неразделна част от сключения договор между ССБ и Агенцията за хората с увреждания.
Контролът по изразходването на средствата за целеви помощи се осъществява от Контролния съвет, Регионалните контролни съвети на Съюза на слепите в България и от Агенцията за хората с увреждания.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към