Преференции за работодатели

Модератор: bisolnev

Добави отговор
gavrail60
Мнения: 4
Регистриран на: Сря Яну 29, 2014 9:55 am
Име: Гавраил
Фамилия: Аврамов
Лица, свързани с пазара на труда (служител в Бюро по труда, работодател, друго): да

Преференции за работодатели

Мнение от gavrail60 » Сря Яну 29, 2014 9:57 am

Каква подкрепа и облекчения ще получи работодател, наел човек със зрително увреждане?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Преференции за работодатели

Мнение от bisolnev » Пон Апр 07, 2014 11:01 am

Въпреки многото и красиви думи за голямата загриженост, която се полага относно професионалната реализация на хората с увреждания не бихме могли да твърдим, че в това отношение е направено достатъчно. Така или иначе все пак има някои моменти от осъществяваната държавна политика, които могат да се отбележат като подкрепа за работодатели, които са решили да наемат на работа лице с увреждания.
Най-силно тази подкрепа се изразява в различните програми за насърчаване на заетостта на хората от тази социална група.
Има различни по своя обхват и финансова осигуреност програми като се започне от програмите, които осигуряват на работодателя средства за изплащане на работна заплата на човек с увреждания за период от шест месеца като съответно го задължават той да осигури такива средства за следващите не по-малко от шест месеца.
Най-предпочитаната от работодателите програма е тази, която предоставя финансиране с работна заплата в продължение на 24 месеца без последващи ангажименти за работодателя, който се е възползвал от нея.
При желание за включване в някоя от тези програми трябва да се има предвид, че за тях се кандидатства преди лицето да е назначено на работа и съответно договорът с него трябва да се сключи след като е сключен договор за финансиране със съответната дирекция «Бюро по труда».
В случаите, в които вече имаме назначено по трудов договор лице с увреждания, неговият работодател може да кандидатства с проекти пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства за:
1. осигуряване на достъп до работното място за лице с трайно увреждане;
2. приспособяване на работното място за лице с трайно увреждане;
3. оборудване на работното място за лице с трайно увреждане.
Кандидатстването трябва да бъде съобразено със специфичните потребности на даденото лице. Максималният размер на отпусканите по тези схеми средства е 8000 лв. за едно работно място, за едно лице.
Обръщам специално внимание на изискването съдържащото се в чл. 25. Ал.4. от Закона за интеграцията на хората с увреждания, с което след като е получил средствата по гореизложените дейности съответният работодател трябва да наеме на работа хора с трайни увреждания за срок не по-кратък от три години след усвояване на средствата.
С влезлите в сила от 01.01. 2014 г. промени в Закона за хората с увреждания беше регламентирана още една преференция за работодател който наема на работа лице с трайни увреждания, а именно: 1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от държавния бюджет получава средства за 30 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за
държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания по ред, определен чрез правилника за прилагане на закона;
По принцип съществуват и други облекчения, но те в своята цялост се отнасят най-вече до така наречените специализирани предприятия, които не са обект на настоящия отговор.

Петър Стайков

Добави отговор

Назад към