Страница 1 от 1

Група инвалидност

Публикувано на: Пет Ное 16, 2018 8:57 am
от ewa
Здравейте, бихте ли ми обяснили 95% без чужда помощ на коя група инвалидност отговаря? Благодаря.

Re: Група инвалидност

Публикувано на: Пон Дек 03, 2018 10:25 pm
от redaktor
За групите инвалидност

Здравейте!

Определените от ТЕЛК 95 % без чужда помощ, отговарят на Първа група инвалидност без право на чужда помощ.
Първа, втора и трета група инвалидност се определяха с Наредба №36 за експертиза на трайната нетрудоспособност, която беше заменена с нова Наредба за експертиза на работоспособността, обнародвана в ДВ, бр. 61 от 25 юли 2000 г. С нея се прие и нова методика, по която оценката на степента на увреждане се определя в проценти, като се регламентира, че човек с увреждане е лице, което има над 50% загубена работоспособност, за да може да ползва права, социални придобивки, интеграционни мерки и т.н., според българското законодателство.
Съгласно § 2 на преходните и заключителните разпоредби в тази наредба е регламентирано, че:
„Определените групи инвалидност до влизането в сила на наредбата се приравняват към следните проценти на загубената работоспособност:
1. първа група инвалидност - над 90 на сто;
2. втора група инвалидност - от 71 до 90 на сто;
3. трета група инвалидност - от 50 до 70 на сто.“
За хората с тежка степен на увреждане - над 90 % - ТЕЛК определя право на чужда помощ, която е предназначена за подпомагане на лицето в битовото обслужване, помощ при самостоятелно придвижване, помощ при упражняване на трудова дейност и задоволяване на културни потребност и др.

Лиляна Елицина