за новия закон за хората с увреждания

Модератор: bisolnev

Добави отговор
ewa
Мнения: 14
Регистриран на: Вто Окт 16, 2018 6:55 pm
Име: Eva
Фамилия: Genova
Лице със зрителни увреждания: да

за новия закон за хората с увреждания

Мнение от ewa » Чет Дек 20, 2018 4:52 pm

Здравейте! По телевизиите съобщиха, че е приет новият Закон за хората с увреждания, който влиза в сила от 01. 01. 2019 г. и с него ще се увеличи финансовата подкрепа за нас. В същото време се говори, че добавките, които досега получавахме, през месец януари ще бъдат намалени с около 30 лева. Вярно ли е това?

redaktor
Site Admin
Мнения: 112
Регистриран на: Чет Окт 03, 2013 11:15 am
Име: Стоян
Фамилия: Зайков
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да

Re: за новия закон за хората с увреждания

Мнение от redaktor » Пон Дек 31, 2018 10:30 am

Здравейте!

Законът за хората с увреждания е обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г. и е в сила от 1 януари 2019 г. Съществен момент в него е новият вид месечна финансова подкрепа, която ще се изплаща само от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Право на нея имат всички хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.
Отговорът на Вашия въпрос дали ще получите през месец януари с около 30 лева по-малко от досегашните добавки, за съжаление, е ДА. Тези от хората с увреждания, които ползват добавката от социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплащаше към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ), ще я получат по новия закон като част от финансовата подкрепа през месец февруари. А интеграционните добавки от АСП ще Ви се изплатят през януари, но те са за м. декември на 2018 г. Не е добре, че ще се наложи да покривате разходите си с по-малко средства, но с влизането в сила на нов закон се спазват и нови правила.
Разминаването в плащанията през месец януари идва от различната нормативна уредба на двете институции – НОИ изплаща пенсиите месец за месец, а АСП превежда интеграционните добавки през месеца, следващ месеца, за който са предназначени и това правило агенцията ще спазва и при изплащането на месечната финансова подкрепа на всички хора с увреждания. На практика няма да изгубите нито стотинка от полагащата Ви се по право финансова подкрепа, която ще получавате редовно всеки месец.
Предвидената в новия Закон за хората с увреждания трансформация на добавката за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, от 01.01.2019 г., ще бъде служебно прекратена от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Така прекратените по този ред пенсионни добавки стават част от новата месечна финансова подкрепа заедно с интеграционните добавки.
С новия закон финансовата подкрепа за всички хора с увреждания е по-осезаема и справедлива, защото е обвързана с линията на бедността за България, а тя се осъвременява всяка година и с нейното увеличение ще се увеличава със съответния процент месечната финансова подкрепа. За сравнение само ще припомня, че интеграционните добавки по стария закон бяха процент от гарантирания минимален доход за страната, който се осъвременяваше най-малко на 10 години и не надвишаваше увеличение от най-много десетина лева като процент от него. Така години наред хората с увреждания получаваха дребни суми по различните пера на месечната интеграционно добавка.
Месечната финансова подкрепа заменя досега изплащаните добавки за социална интеграция и за социалната пенсия за инвалидност, когато същата се изплаща към друг вид пенсия, като размерът ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност за страната. Така например, за 2019 г. линията на бедност в България е 348 лв. и месечната финансова подкрепа за хората със степен на увреждане е, както следва:
- За хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24,36 лв.
- За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52,20 лв.
- За хората със степен на увреждане над 90% размерът ще е 25% от линията на бедност или 87 лв.
- За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, новата помощ ще е 30% от линията на бедност или 104,40 лв.
- За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, месечна помощ ще е 57% от линията на бедност или 198,36 лв.
Важно е да знаете, че размерът на финансовата помощ не може да бъде по-нисък от размера на прекратената социална пенсия. Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата. Хората, които до влизането в сила на новия закон са получавали месечна добавка за социална интеграция, ще получават новата финансова подкрепа, без да е необходимо да подават нови заявления в дирекция „Социално подпомагане“. Тези лица обаче, които са получавали прекратената от 01.01.2019 г. социална пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална интеграция, ще трябва да подадат заявление в дирекция „Социално подпомагане“ към АСП по настоящия си адрес не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната новата месечна финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г.
Отново отбелязвам, че месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ месеца, за който се полага (през месец февруари 2019 г. за месец януари 2019 г), по избрания от лицата начин – чрез пощенските клонове или по банков път.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към