Въпрос за интегрирано и включващо обучение

Модератор: bisolnev

Добави отговор
MaryKostova
Мнения: 0
Регистриран на: Сря Юни 05, 2013 3:56 pm
Име: Maria
Фамилия: Kostova
Лице със зрителни увреждания: да

Въпрос за интегрирано и включващо обучение

Мнение от MaryKostova » Чет Юни 06, 2013 3:05 pm

Каква е разликата между интегрирано и включващо обучение?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: Въпрос за интегрирано и включващо обучение

Мнение от bisolnev » Пет Юни 07, 2013 9:52 pm

Интегрираното обучение има 113-годишна история. То доказа, че деца със специални образователни потребности успешно могат да се учат съвместно с другите в обикновения клас.
През 1994 г. на Световната конференция на ЮНЕСКО по специално образование е приета Саламанската декларация, която за пръв път лансира включващото обучение (inclusive education) като нова образователна политика. Действително интегрираното обучение обхваща голям брой страни и предлага добра академична подготовка на децата със специални образователни потребности, но в същото време то не успява достатъчно добре да ги подготви за самостоятелен и независим живот и което е по важно, тези ученици не получават достатъчно обществена и професионална подкрепа.
Интегрираното обучение е предназначено за децата с увреждания, но то е създадено според стандартите и условията на здравите хора, докато включващото обучение е насочено към правото за принадлежност, основа за поставяне край на дискриминацията и поддържа равни права за всички деца.
На Световната конференция на ЮНЕСКО в Дакар (2000) е отправен апел за включване в училище на всички групи деца със специални образователни потребности.
Както всяко по-широко понятие, така и включващото обучение много трудно се поддава на дефиниране. Съществуват множество различни аспекти в дефиниране на този тип обучение. Според Айнскоу (2000) този тип обучение се определя като „продължителен процес на училищно подобрение, имащо за цел използването на наличните източници и особено човешки ресурси, за да поддържа участието и ученето на всички ученици в местната общност".
Според нас включващото обучение може да се дефинира по следния начин: Съвместно обучение на деца със и без специални образователни потребности във всички степени на обикновеното училище в толерантна, стимулираща и най-малко ограничаваща среда, чрез квалифицирано подпомагане от специалисти и приемане на отговорността от масовото училище (Радулов, 2008).
От тук произтичат две важни съображения – включващото обучение не отрича интегрираното, а го развива на нов, по-висок етап. Най-същественото е, че за пръв път, масовото училище поема цялата отговорност за обучението на детето с увреждания и набавя необходимите материали и учебници. От друга страна, масовият учител трябва да може да обучава всякакви деца в обикновения клас. Интегрираното обучение е стъпка напред, а включващото обучение е нова образователна политика. Включващото обучение се развива върху следните принципи:
1. Включването на детето в образованието съдържа процес на нарастване. Намалява се изключването от учебните програми и местните учебни общности на учениците със специални нужди.
2. Преструктуриране на културната политика и практика в масовите училища така, че те да могат да отговорят на разнообразието на нуждите на учениците.
3. Приемане на различието като нормално и като един богат ресурс за всички ученици.
4. Да се отговори на различните нужди на всички ученици.
5. Да се приемат както различни стилове, така и различна скорост на учене.
6. Осигуряване на качествено обучение за всички ученици чрез подходящи учебни програми и поддържащи учебни стратегии.
7. Приемане на факта, че включването в образованието е един аспект от включване в обществото.
Масовото училище следва основно да се промени. То трябва да стане: гостоприемно, демократично и толерантно. Вместо да поставим ударението върху идеята за интеграция с уговорката, че ще бъдат взети допълнителни мерки за приобщаване на децата, възприемани като различни в непроменената училищна система и обществото, много по-разумно е да приемем основната цел на включващото обучение, която се изразява в това да се трансформират обикновените училища и класните стаи, за да могат в тях да се учат всички деца.

Професор В. Радулов

Добави отговор

Назад към