Специални учебни програми

Модератор: bisolnev

Добави отговор
ivanova
Мнения: 2
Регистриран на: Сря Фев 06, 2019 10:24 am
Име: Мария
Фамилия: Иванова
Родител на дете с увреждания: да

Специални учебни програми

Мнение от ivanova » Пон Фев 11, 2019 10:28 am

Здравейте, детето ми е със зрително увреждане, с документ от ТЕЛК, бих искала да получа повече подроности за специалните учебни програми за такива деца. Предварително благодаря.

vkertikova
Мнения: 1
Регистриран на: Чет Май 23, 2013 2:27 pm
Име: Вероника
Фамилия: Кертикова
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Лица, свързани с пазара на труда (служител в Бюро по труда, работодател, друго): да

Re: Специални учебни програми

Мнение от vkertikova » Пон Фев 11, 2019 1:45 pm

Здравейте, госпожо. В следващите редове ще опитам да систематизирам специалните учебни програми и предмети в двете училища за деца с нарушено зрение в страната - в гр. София и гр. Варна. Ако желаете да получите допълнителни подробности относно някой от разгледаните въпроси, моля, не се колебайте да отбележите.
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. на Министерството на образованието и науката относно учебния план постановява, че Специалните учебни програми се изучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания - увреден слух или нарушено зрение. В тях се осъществява обучение в зависимост от спецификата на конкретното училище и с цел подпомагане на цялостното развитие на ученика с увреден слух или с нарушено зрение, като конкретните специални учебни предмети и тяхното разпределение по класове, етапи и степени се определят в училищния учебен план в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Учебното време за обучение по всеки от специалните учебни предмети в училищния учебен план е с не по-малко от 2 и с не повече от 4 учебни часа седмично.
Специалните учебни програми за деца с нарушено зрение в двете специализирани училища в страната включват предметите Зрително подпомагане, Ориентиране и мобилност, Полезни умения, Психолог, Логопед.
Обучението по Зрително подпомагане е индивидуално и обхваща всички ученици, които имат зрително възприятие от перцепция на светлина до най-висока степен на слабо зрение. Индивидуалната програма се разработва след запознаване с медицинската документация, консултация с офталмолог и изследване на зрителното функциониране на детето. Тя включва зрителните умения, които трябва да се формират и развият в процеса на обучение (интерес към зрителния стимул; откриване и проследяване на обект; различаване и разпознаване на триизмерни предмети и модели, на двуизмерни изображения; зрителна и моторно-двигателна координация и др.)
Зрителното подпомагане включва и обучение в използване на средства за слабо зрение:
• неоптични (различни видове осветление, цветни филтри, поставки за четене и др.)
• оптични (ръчни и настолни лупи, монокуляри, бинокли и др.)
• електронни (настолни и портативни увеличители)
• усвояване на специфични четивни техники
Целта на обучението по зрително подпомагане е развитие на функционалното зрение и ефективното му използване в обучението, всекидневието, семейната среда и професионалната подготовка, както и съчетаване на постигнатото равнище на зрителна ефективност с другите сензорни канали за информация: тактилни – брайл, релефни изображения; слухови – синтетична реч.
От особено значение за изграждането на децата със зрителни увреждания като самостоятелни и независими личности са уменията усвоявани в часовете по ориентиране и мобилност. Програмата се осъществява чрез индивидуални занимания и е съобразена с възможностите, психо-моторното развитие и потребностите на всеки ученик. Тя включва развитие на представите за собственото тяло, изграждане на пространствени представи- малко и голямо пространство. Развитие на умения за използване на останалите запазени анализатори - слух, обоняние, осезание. За да се пристъпи на по-късен етап към самостоятелно придвижване с бял бастун, детето трябва да може да определя адекватно позицията си спрямо отправни ориентири в околното пространство. След усвояване и затвърждаване на уменията посочени по-горе се пристъпва към прилагането им по маршрути.

Програмата по полезни умения е една от специалните програми, които са от особено значение за учениците с нарушено зрение. Тя включва развитие на всекидневни, социални и общи умения. Обучението има практически характер и допринася за придобиване на умения за бъдещия самостоятелен и независим живот на децата. То включва развитие на умения за поддържане на лична хигиена, грижа за дрехите, медицински грижи и разпознаване на лекарства, почистване и подреждане на дома, пазаруване и готвене и др.
Освен тези дейности, учениците се подготвят за участие в обществения живот и различни социални взаимоотношения, което им дава увереност в живота - умения за социално адекватно поведение, умения за боравене с документи и други.
Психологическата рехабилитация, провеждане в специализираните училища за деца с нарушено зрение е насочена към ранна диагностика и терапия на деца със зрителни нарушения и с множество увреждания - ДЦП, аутизъм и др. Диагностичните функции на екипа от психолози включва диагностика на психо- моторното, психо- социалното развитие и когнитивните умения. В хода на провежданите терапевтични дейности се осъществяват индивидуални и групови занимания, консултиране и обучение на родители. Специално внимание се обръща на психологическата подкрепа на деца, навлизащи в пубертета и такива от високо рискови семейства. Провеждат се индивидуални и групови занимания с учениците за превенция на насилието в училище, употребата на наркотични вещества, сексуално възпитание. Преодоляването на фрустрацията в резултат на зрителния проблем е обект на интензивна психологическа намеса чрез провеждането на индивидуални занимания.

Логопедът е важна част от структурата на специалните програми в училищата. Той обхваща всички деца с езиково-говорни нарушения, работи и с деца с множество увреждания. Провежда ранна диагностика, превенция и терапия на предречевото развитие и на езиково – говорните нарушения. Прилага логопедична терапия при деца с нарушено зрение, както и при такива със съпътстващи заболявания като ДЦП, нарушения в развитието, генерализирани разстройства в развитието, генетични синдроми и др. Прилага терапия при дизартрия, диспраксия, нарушения на артикулацията, заекване, дисграфия и др. Логопедът е обучен да провежда и занимания по комуникация – обучение в комуникативни стратегии и обучение на родителите като ко-терапевти. Провежда индивидуални и групови терапии.

Вероника Кертикова-Тъпчева

ivanova
Мнения: 2
Регистриран на: Сря Фев 06, 2019 10:24 am
Име: Мария
Фамилия: Иванова
Родител на дете с увреждания: да

Re: Специални учебни програми

Мнение от ivanova » Сря Фев 13, 2019 11:22 am

Да, ако може да разкажете по-подробно за полезните умения, които се изучават в училище. Вкъщи се опитваме да учим на някой неща, но не се получават много, тя предпочита някой друг да ги свърши вместо нея.

Добави отговор

Назад към