За кандидат-студентите

Описание на категорията

Модератор: bisolnev

Добави отговор
kali
Мнения: 3
Регистриран на: Пет Юни 28, 2013 2:33 pm
Име: Kali
Фамилия: Marinov
Преподавател: да

За кандидат-студентите

Мнение от kali » Вто Май 27, 2014 6:19 pm

Въпрос: Мой познат е кандидат-студент и се интересува какви преференции и облекчения има за студентите със зрителни увреждания? Къде може да се намери информация по този въпрос?

bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

Re: За кандидат-студентите

Мнение от bisolnev » Чет Юни 05, 2014 2:32 pm

Здравейте!
Вашият познат, ако бъде приет за студент, ще получи подкрепа от държавата през периода на следването си. Това нейно задължение е регламентирано в Закона за висшето образование.
Хубаво е да знаете, че този закон урежда и приемът на кандидат-студенти с увреждания при облекчени условия. В чл. 68, ал. 3, т. 2. е записано, че„при облекчени условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, се приемат хора с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто“.
Според разпоредбата на чл. 95, ал. 6, т. 2. на закона „От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто“.
Всяко учебно заведение (ВУЗ) има правила за реда и условията, при които се приемат студенти с увреждания и се отпускат стипендии за тях. Така например Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е приел Правила за отпускане на стипендии, в които в раздел I. точка 5.1.а) е регламентирано, че стипендия без ограничения получават студенти с трайни увреждания. Доколкото ми е известно, всички висши учебни заведения изпълняват тази социална политика според бюджетите си и правилата, които са създали.
Вие можете да получите подробна и конкретна информация в самото висше учебно заведение, в което желае да кандидатства Вашият познат или в интернет на сайта на висшето училище.
За студентите със зрителни увреждания политика на подкрепа и грижа се провежда и от Съюза на слепите в България. Ако Вашият познат стане член на тази организация, той ще ползва облекчения и от нея. Съюзът на слепите в България разходва ежегодно безвъзмездно средства за осъществяване на общественополезна дейност. Той подпомага материално своите членове в процеса на образованието им, тяхната трудова реализация и интеграция в обществото.
Съюзът на слепите в България предоставя помощни технически средства и отпуска парични помощи за четец на учащите се във висшите учебни заведения /колежи/.
За постигане на самостоятелен и независим живот, за подпомагане на професионалното обучение и трудова реализация, студентите се снабдяват с помощни технически средства, като например: пишещи машини на брайл; софтуер за синтезиран говор; бастуни; брайлови плочи; брайлова или белова хартия; неелектронни оптически средства /лупи, монокуляри/; часовници с релефен циферблат или синтетичен говор; помощни електронни технически средства със синтетичен говор и др.
За четец на учащите се съюзни членове във висши учебни заведения и колежи, съюзът отпуска парични помощи за четец за всеки семестър, като размерът се определя месечно и се изплаща в края на семестъра.
Във всички градове в страната, където има висши учебни заведения, са изградени структури на Съюза на слепите в България. Там можете да получите пълна информация за реда и условията за придобиване на членство в организацията и подкрепата и подпомагането, които тя може да предостави на студент с увредено зрение. Също така по-подробно можете да се информирате и на сайта на съюза: http://ssb-bg.net/. В рубриката: „Нормативни документи“ е публикувана вътрешна наредба за помощите за студенти със зрителни увреждания.

Лиляна Елицина

Добави отговор

Назад към