За правата на хора с увреждания

Модератор: bisolnev

Добави отговор
bisolnev
Мнения: 110
Регистриран на: Пет Мар 15, 2013 2:04 pm
Име: Георги
Фамилия: Бисолнев
Специалист, работещ с хора с увреждания (рехабилитатор, комплексен инструктор, друго): да
Преподавател: да

За правата на хора с увреждания

Мнение от bisolnev » Пет Юни 07, 2013 11:11 am

Свали статията в pdf

Експертизата на трайно намалената работоспособност се установява от ТЕЛК или НЕЛК, която издава експертното решение включващо:
1. степен на трайно намалена работоспособност в проценти спрямо здрав човек
2. евентуална необходимост от чужда помощ
3. началната дата на трайно намалената работоспособност и срок на експертното решение
4. противопоказани условия на труд.
Много често след получаване на експертното решение от ТЕЛК хората и техните близки си задават въпроса: „А оттук нататък какво да правим, какви права имаме, как и къде да ги потърсим?”
Съгласно Конституцията на Република България всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основаващи се на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Но за хората с увреждания, граждани с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност се предоставят допълнителни права.
Тези права се предоставят на хората с увреждания с цел компенсиране неравностойното положение, в което са изпаднали спрямо здравите хора.
Тук ще посочим някои права, които придобиват хората с увреждания след получаването на експертно решение от ТЕЛК за намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

Право на пенсия
Право на инвалидна пенсия имат осигурените лица, които завинаги или за продължително време са загубили 50 и над 50 на сто от работоспособността си, като се изисква осигурителен стаж както следва:
- до 25-годишна възраст - поне 1 г.;
- до 30-годишна възраст - поне 3 г.;
- над 30-годишна възраст - поне 5 г.
Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност повече от 71 на сто.
Документи се подават в Териториалното подразделение на НОИ.

Трудови права
- Хората с увреждания имат право на труд, освен противопоказаните съгласно експертното решение на ТЕЛК.
- Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта разработват и реализират национални програми и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности на хората с увреждания за участие в пазара на труда.
В тези програми и мерки се предвиждат средства за стимулиране на работодателите, които осигуряват заетост на хора с увреждания.
- Хората с увреждания ползват предварителна закрила при уволнение. Ако работодател реши да уволни работник с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто е необходимо преди това да поиска разрешение от Инспекция по труда.
- Право на по-голям годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни.
- Право да получава едновременно пенсия и работна заплата.
- Право да получава едновременно пенсия и обезщетение при безработица, ако има поне 9 месеца осигурителен стаж през последните 15 месеца.

Право на социално подпомагане
- Социални помощи се отпускат на граждани, които имат доходи, по-малки от диференцирания минимален доход. При изчисляване на диференцирания минимален доход за хората с увреждания се прилага по-висок коефициент;
- Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.
- Лицата със 50 на сто или над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност имат право да получат безплатно годишна винетка за лек автомобил.
Заявления по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Право на целева помощ за:
- покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство
- внос на лично моторно превозно средство
- преустройство на жилище
- придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
Заявления по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Право на месечна добавка за социална интеграция
Добавката е предназначена за покриване на допълнителни разходи за:
- транспортни услуги
- информационни и телекомуникационни услуги
- обучение
- балнеолечение и рехабилитационни услуги
- достъпна информация
- наем на общинско жилище
- диетично хранене и лекарствени продукти.
Заявления по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Право на целева помощ за помощни средства
Помощта се отпуска за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците, утвърдени от Министъра на труда и социалната политика. „Помощни средства, приспособления и съоръжения” са пособия, предназначени от производителя да компенсират загубена или увредена функция на човешки орган, с цел увеличаване възможностите за самообслужване, за извършване на трудова и друга дейност на хората с увреждания.
Заявления по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Данъчни облекчения
- Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
- Работещите по трудови взаимоотношения лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност плащат по-малки данъци на трудовите си възнаграждения. За да ползват тези облекчения е необходимо да представят на работодателя своето експертно решение за процента на намалената си работоспособност.
- Данъците на жилища и автомобили на хората с увреждания са в намален размер. Годишният данък на основно жилище на хората с увреждания е намален със 75% , а годишен данък за лек автомобил не се заплаща, ако автомобилът е с обем на двигателя до 2000 куб.м. и мощност до 117,64 кW.

Хората с увреждания плащат намалени такси
- Хората с увреждания плащат в намален размер наем за общинско жилище, за гараж на общински терен и намалени наеми за общински терени при извършване на търговска дейност.
- Хората с увреждания заплащат държавни такси и такси за документи в намален размер. Таксата за издаване на лична карта е 2 лв., за международен паспорт е 3 лв., за свидетелство за управление на МПС – 3 лв. Някои банки не взимат комисионни и такси за вносните бележки.
- Общините издават стикери за автомобили, обслужващи хора с увреждания. Автомобилите с тези стикери получават специален статут и ползват предимства, регламентирани в Закона за движение по пътищата и право на безплатно краткосрочно паркиране в „синя зона”.

Автор: Октай Шериф

Semenyuk
Мнения: 0
Регистриран на: Съб Ное 23, 2013 6:17 pm
Име: Semenyuk
Фамилия: Semenyuk
Местоположение: Россия
CONTACT:

За правата на хора с увреждания

Мнение от Semenyuk » Нед Ное 24, 2013 11:23 am

Здравейте
В действителност хората с инвалидност 100 са освободени от плащането на потребителска такса при всички специалисти, освен свободния прием. Вината е Ваша, ако личният Ви лекар не е уведомен за това. Трябва да му представите и решение от ТЕЛК. Иначе няма как да знае това.
Моят приятелски съвет е ВИНАГИ при посещение в болнично заведение и при престой за лечение, да носите копие от ТЕЛК решение, в противен случай ще бъдете принудени да заплащате потребителската такса.
За всички права на хората с проблеми и увреждания, можете да потърсите консултация в Социално подпомагане във вашия град /област/.
Отстоявайте правата си!
Надявам се, че съм Ви била полезна.

terziyski57
Мнения: 1
Регистриран на: Сря Авг 24, 2016 2:36 am
Име: Димо
Фамилия: Терзийски
Лице с други увреждания: да

Re: За правата на хора с увреждания

Мнение от terziyski57 » Сря Авг 24, 2016 6:05 am

Здравейте,за ТЕЛК-ово освидетелстване 54% конкретно,трябва ли да се плаща лекарска потребителска такса?
Благодаря!

Добави отговор

Назад към